Lue lisää ja lähteet

Verkkoaineistot

THL: Vammaispalvelujen käsikirja https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Työterveyslaitos: Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön. http://www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu

Työkyky käyttöön – Vilma-Lotta Lehtokari. https://www.youtube.com/watch?v=HJxmOcvATL0

Työkyky käyttöön – Jukka Tolonen (erikoislääkärin työhönpaluu aivoinfarktin jälkeen). https://www.youtube.com/watch?v=umzm525W33c

Työkyky käyttöön – Emmi Hirvonen. https://www.youtube.com/watch?v=AnshmS-NTl4

Työ- ja elinkeinoministeriö: Vammaisten henkilöiden työllistymisen esteitä purettava. https://tem.fi/-/selvitys-vammaisten-henkiloiden-tyollistymisen-esteita-purettava 

Tieteelliset artikkelit

Dunstan D, Mortelmans K, Tjulin A, MacEachen E, (2015) The Role of Co-Workers in the Return-to-Work Process. International Journal of Disability Management Volume 10, e2, pp. 1–7.

Geisen T. Workplace Integration Through Disability Management. Kirjassa Escorpizo R, Bracke S, Homa D, Stucki G, toim Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation. Application and implementation of the ICF. Cham: Springer 2015;55–71.

Horppu R, Martimo K-P, Viikari-Juntura E, Lallukka T, MacEachen E (2016) Occupational Physicians’ Reasoning about Recommending Early Return to Work with Work Modifications. PLoS ONE 11(7): e0158588.

Kausto J, Mattila-Holappa P, Kaila-Kangas L, Oksanen T, Kivimäki M, Ervasti M (2020) Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla. Työterveyslaitos. Helsinki.

Rydström I, Dalheim Englund L, Dellve L, Ahlstrom L (2017) Importance of social capital at the workplace for return to work among women with a history of long-term sick leave: a cohort study. BMC Nursing (2017) 16:38.

Ammattilehtien artikkelit

Juvonen-Posti P, Unkila K, Henriksson M, Forsman-Grönholm L. Työhön kytkeytyvä kuntoutus – mikä muuttuu? Kuntoutus 2023;46(4):51–59. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.142112


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

4. Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista
4.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet4.2 Suunnitellun työhön paluun jälkeen tavoitteena on työssä pysyminen4.3 Työhön paluun erilaiset tilanteet4.4 Palvelut ja etuudet4.5 Työntekijän tuen tarpeen tunnistaminen4.6 Tietoa ja tukea esihenkilöilleLue lisää ja lähteet