4.2 Suunnitellun työhön paluun jälkeen tavoitteena on työssä pysyminen

Sairauspoissaolon jälkeinen työhön palaaminen suunnitellaan huolellisesti. Työntekijän yksilöllisen tilanteen kartoittamisen lisäksi selvitetään työn ja työympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet.  

Työhön paluuta mietittäessä ja räätälöitäessä pyritään löytämään pysyviä ratkaisuja työntekijän työssä jatkamiseen. Pysyvään yhteiseen ratkaisuun voidaan päästä melko suoraviivaisesti, mutta usein tarvitaan asteittaista tai vaiheittaista etenemistä. Tällöin esimerkiksi väliaikaiset muutokset työtehtäviin ovat perusteltuja niissä tilanteissa, joissa työkyvyn odotetaan vielä kohentuvan. 

Työhön paluun tukemisessa on huomioitava työntekijään, työhön ja työympäristöön liittyvät tekijät siten, että työssä jatkaminen on työhön paluu -vaiheen jälkeen niin työntekijän, tiimin kuin työnantajankin näkökulmista mielekästä ja myös taloudellisesti mahdollista. Tukemisen tavoitteena onkin mahdollistaa kestävä osa- tai kokoaikainen työhön paluu.

Hyvän suunnitelman toteuttamista voidaan tukea erilaisilla palveluilla ja taloudellisilla etuuksilla. Tavoitteena on, että hyvin suunnitellun ja toteutetun työhön paluun jälkeen työntekijä jatkaa työssään pysyvästi.  


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

4. Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista
4.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet4.2 Suunnitellun työhön paluun jälkeen tavoitteena on työssä pysyminen4.3 Työhön paluun erilaiset tilanteet4.4 Palvelut ja etuudet4.5 Työntekijän tuen tarpeen tunnistaminen4.6 Tietoa ja tukea esihenkilöilleLue lisää ja lähteet