Hybridiopetuksen jäljillä

Hybridiopetus on opetustilanne, jossa opettaja toimii luokassa, ja opiskelijat osallistuvat opetukseen samanaikaisetsti sekä luokassa että verkossa. Tämä opetuksen ja opiskelun monimuotoisuus muuttaa sekä opettajan että opiskelijan roolia ja toimintaa, haastaa osaamista sekä asettaa uudenlaisia vaatimuksia tiloille, teknologialle sekä tukipalveluille.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa olemme tutkineet hybridiopetusta, sen vaatimuksia sekä opettajien ja opiskelijoiden  kokemuksia. (Lue tarkemmin tutkimuksesta)

Tähän julkaisuun olemme koonneet sekä suositeltavia käytänteitä että asioita, joita hybridiopetuksessa tulisi välttää. Julkaisun tarkoitus on tarjota lukijalle konkreettisia neuvoja hybridiopetuksen toteuttamiseksi ja kertoa kollegojemme ja opiskelijoidemme kertomuksia elävästä elämästä.

Mitä opin?

  • Tunnistat onnistuneen hybridiopetuksen tekijöitä liittyen opetuksen sisältöihin ja käytäntöihin, pedagogisiin ratkaisuihin sekä tiloihin ja teknologiaan.
  • Saat konkreettisia neuvoja hybridiopetuksen toteuttamiseksi.
Aloita opiskelu

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu