Työhön kytkeytyvä kuntoutus

 Työhön kytkeytyvä kuntoutus, mitä se tarkoittaa?

Työn, työelämän ja työpaikan toimijat puuttuvat usein kuntoutuksen määrittelyistä. Työhön kytkeytyvä kuntoutus liittää kuntoutukseen myös nämä toimijat ja toimintakentät. Tutkimusten mukaan ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuus perustuu työkytkentään. Työhön kytkeytyvällä kuntoutuksella tarkoitetaan toimintatapaa, ei uutta palvelua tai muutosta palvelujärjestelmässä.

Työhön kytkeytyvää kuntoutusta voidaan avata siihen oleellisesti liittyvän yhteistoimijuuden kautta. Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen toimeenpano tapahtuu yhteistoiminnassa, siis mitä, miten ja kenen kanssa pitää tehdä missäkin työuran vaiheessa (Kuvio 2).

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen yhteistoiminnan vaiheet ja vaiheiden sisällöt.
KUVIO 2. Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen yhteistoiminta. Katso kuva: täysikokoisena.

KUURA-hankkeessa työhön kytkeytyvällä kuntoutuksella tarkoitamme laaja-alaisen työkykykäsityksen mukaisesti työkykyä, työssä pysymistä, työhön paluuta ja tulevaa työuraa tukevaa monialaista työpaikan ja sen kumppaneiden yhteistoimintaa (Kuvio 3).

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen eri vaiheet työuralla: Rekrytointi, työssä olo, työhön paluu ja tuleva työura.
Kuvio 3. Työhön kytkeytyvässä kuntoutuksessa työuralla toimiminen keskiöön.

Kuntoutus kohdistuu tavoitteen ja tarpeen mukaisesti yksilöön ja/tai työyhteisöön, työhön/ työprosesseihin ja työympäristöön. Toimintaan voi osallistua työntekijä, työyhteisö, esihenkilö tai muu työpaikan toimija sekä työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottaja.

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

Käsitteitä
Työhön kytkeytyvä kuntoutusLaaja-alainen työkykykäsitysTyön muokkaus