Mitä opin tällä kurssilla

Tällä kurssilla pääset tutustumaan digitaalisen HR:n eli henkilöstöjohtamisen nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin kolmen näkökulman kautta. Oppimateriaali on suunniteltu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin DigiHR -hankkeen (ESR) lopputuotoksena. Hanke kuuluu REACT-EU-hankkeisiin ja rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Organisaation näkökulma on digitaalisen HR:n kannalta oleellinen, koska tarkastelussa on työnantajakuva ja työntekijäkokemus eli se millainen kuva yrityksestä eri sidosryhmillä on. Tässä digitaalisuudella (verkkosivut, sosiaalinen media, jne.) on tärkeä merkitys.

Oppimisen näkökulma tarkastelee yritysten lähestymistapoja perehdyttää ja kehittää työntekijöittensä osaamista. Tässä näkökulmassa eritellään välineellinen ja oppimislähtöinen lähestymistapa, joita hyödyntämällä löytyvät myös menetelmät, joilla työntekijöiden motivaatio säilyy ja yrityksen toiminta on tavoitteellista.

Työkalut ja järjestelmät ovat digitalisaation ydintä myös HR-näkökulmasta. Erilaiset HR-järjestelmät sopivat erilaisiin yrityksiin eikä yritysten käyttämien digitaalisten järjestelmien ja työkalujen kirjo lopu tähän. Oleellista onkin arvioida millaista tarkoitusta erilaiset työkalut ja järjestelmät palvelevat ja millaisen tulevaisuuden ne yritykselle ja työn tekemiselle maalaavat.

Näiden näkökulmien kautta esitellään miksi työyhteisö ja yhteistyö, oppimislähtöisyys ja luottamus ovat ratkaisevia teemoja nykypäivänä ja tulevaisuudessa, jossa digitaalisuus on pysyvä osa henkilöstöjohtamista ja liiketoimintaa.

Tietoa Digitaalinen HR -oppimisympäristöstä -sivulta löytyy tarkemmin oppimisympäristöstä ja kolmesta näkökulmasta. Tältä sivulta löytyvät myös DigiHR -hankkeen videosarjan ja julkaisut.