5.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet

Kirjoittajat: Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Maarit Virtanen, Pirjo Juvonen-Posti, Pauliina Mattila-Holappa, Anja Tanttu

Viittausohje

Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Juvonen-Posti P, Mattila-Holappa P, Tanttu A.  Muokkaa työtä.  Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu 2022.

Johdanto 

Tässä osiossa käsitellään työn muokkausta ja kuvataan työn muokkauksen toimintamalli. Se perustuu aiemmin kehitettyyn Job Accommodation Network -malliin (JAN). Toimintamallia voivat hyödyntää sekä työantajien edustajat että työkyvyn ja työllistymisen tuen ammattilaiset. Toimintamallin toivotaan auttavan työpaikan johtoa ja esihenkilöitä ennakoimaan tulevia tilanteita sekä toimimaan niissä johdonmukaisesti ja tasapuolisesti.   

Käsitteitä

Työn muokkaus 

Työn muokkaus tarkoittaa niitä työpaikan toimia, joilla työ, työprosessi ja työympäristö saadaan vastaamaan työntekijöiden työkykyä. Näin työn vaatimukset ja työntekijöiden ominaisuudet ovat keskenään tasapainossa. Työn muokkaus on osa työkykyjohtamista, työntekijöiden työkyvyn tukemista ja työhön kytkeytyvää kuntoutusta.   

Kohtuullinen mukauttaminen    

Kohtuullinen mukauttaminen perustuu yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Lain mukaan työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä sekä suoriutua tehtävistään ja edetä urallaan.    

Työn tuunaaminen   

Työn tuunaaminen tarkoittaa työntekijän itsensä toteuttamaa työn sisällön ja työtapojen muokkaamista. Sen tavoitteena on tehdä työstä itselle sopivampaa, mielekkäämpää ja työhyvinvointia edistävää. Työn tuunaaminen on arjen innovatiivisuutta, rutiinien ravistelua ja unelmien toteuttamista nykyisessä työssä. 


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

5. Muokkaa työtä
5.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet5.2 Työn muokkaus5.3 Työn muokkauksen toimintamalli5.4 Toimintamallin räätälöinti omalle työpaikalle5.5 Lainsäädäntöä5.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet