5.2 Työn muokkaus

Työn muokkaus on osa työkykyjohtamista 

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan vastuussa kaikkien työntekijöiden terveellisistä ja turvallisista työolosuhteista. Työpaikan johto tekee strategiset linjaukset siitä, kuinka tärkeää työn muokkaus on kyseisellä työpaikalla. Lisäksi johto määrittelee, millaisia panostuksia työn muokkaukseen voidaan käyttää ja millaisia työura- ja talousvaikutuksia työn muokkauksella tavoitellaan.   

Esihenkilön tehtävänä on osallistua työn muokkauksen suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin, raportointiin ja viestintään. Esihenkilön yhteistyökumppaneina toimivat hänen oma esihenkilönsä ja organisaation muu johto, henkilöstöhallinto, työsuojeluhenkilöstö, työterveyshuolto ja kuntoutuksen palveluntuottajat. Työterveyshuollon tehtävänä on seurata ja edistää osatyökykyisen työntekijän työssä suoriutumista.   

Työn muokkaus voi koskea koko työyhteisöä tai yksittäistä työntekijää. Työntekijä voi tarvita työn muokkausta esimerkiksi vamman, sairauden, elämäntilanteen tai kulttuuritaustan takia. Työn muokkaus voi kohdistua työn eri osa-alueisiin ja yhden työntekijän työn muokkaus voi vaikuttaa myös muiden työntekijöiden työhön (Kuvio 19). 

Työn muokkaus voi kohdistua työn eri tekijöihin kuten työympäristöön, työyhteisöön, teknologiaan ja apuvälineisiin sekä työtehtäviin ja työprosesseihin.  Kun yhden työntekijän työtä muokataan, se voi vaikuttaa myös muiden työhön. Tavoitteena on, että työn tuottavuus pysyy ennallaan.
Kuvio 19. Työn muokkaus voi kohdistua työn eri osa-alueisiin.

Työn muokkauksen hyödyt 

Työn muokkauksesta voi olla hyötyä sekä yksilölle, työpaikalle että koko yhteiskunnalle. Yksilö voi hyötyä työn muokkauksesta, kun hän työllistyy, jatkaa työssä tai palaa työhön paluussa sairauspoissaolon jälkeen. Työssä oleminen parantaa toimeentuloa ja kerryttää myös eläkettä. Työ tarjoaa myös sosiaalisia suhteita ja antaa onnistumisen kokemuksia. Tutkimusnäyttöä työn muokkauksen vaikuttavuudesta on silloin, jos työntekijällä on jokin vamma, tuki- ja liikuntaelinsairaus, mielenterveyden häiriö, syöpä tai muu krooninen sairaus.  Myös ikääntyneiden työntekijöiden työhön osallistumista voidaan lisätä muokkaamalla työtä.     

Työpaikan kannalta työn muokkaus voi vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamia kustannuksia.    

Yhteiskunta hyötyy, jos työn muokkauksen avulla mahdollisimman monen työikäisen osaaminen saadaan työelämän käyttöön. Korkea työllisyysaste puolestaan lisää verotuloja ja auttaa hyvinvointivaltion ylläpitämistä. 


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

5. Muokkaa työtä
5.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet5.2 Työn muokkaus5.3 Työn muokkauksen toimintamalli5.4 Toimintamallin räätälöinti omalle työpaikalle5.5 Lainsäädäntöä5.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet