2.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet

Kirjoittajat: Minna Haapakoski, Lisbeth Forsman-Grönholm, Marika Heiskanen, Katriina Hyvönen, Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Heidi Ruotsalainen, Anja Tanttu

Viittausohje

Haapakoski M, Forsman-Grönholm L, Heiskanen M, Hyvönen K, Nevala N, Pehkonen I, Ruotsalainen H, Tanttu A. Edistä työkykyä. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu 2022.

Johdanto

Työkyvyn tukeminen terveyttä edistämällä on taloudellisesti ja eettisesti kannattavampaa kuin sairauksien hoitaminen. Koska vastuu työkyvyn edistämisestä kuuluu sekä työntekijälle että työnantajalle, on tärkeää suunnitella työntekijöiden terveyden edistämistä ja ottaa työntekijät mukaan suunnitteluun.

Terveyden edistämisen pitää perustua ammatin vaatimuksiin ja työntekijöiden tarpeisiin. Työntekijöiden omiin tavoitteisiin perustuva toiminta lisää motivaatiota osallistua siihen. 

Työhyvinvointisuunnitelmassa kuvataan

  • toiminnan tavoitteet, keinot ja niiden toteutuksen aikataulu
  • työyhteisön hyvinvoinnin esteet ja voimavaratekijät
  • toiminnan hyötyjen ja vaikuttavuuden arviointi
  • toiminnan kehittämistarpeet.  

Terveyden edistämisessä työterveyshuolto on työpaikan kumppani. Työterveyshuollon asiantuntemusta kannattaakin käyttää niin terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa kuin arvioinnissakin. Työterveyshuolto osallistuu terveyden edistämiseen ja auttaa löytämään muita palveluntuottajia, joita voivat olla esimerkiksi kaupungin liikuntatoimi, urheiluseurat ja kulttuuripalvelut.

Tässä osiossa kuvataan, miten työnantaja voi tukea työntekijöidensä terveellisiä elämäntapoja, osaamisen ja työpaikan kulttuurin kehittämistä sekä työn kokonaisvaltaista ergonomista suunnittelua.

Käsitteitä

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on yleisnimitys niille toimenpiteille, joilla vaikutetaan yksittäisen työntekijän, työryhmän tai koko henkilöstön osaamiseen.

Kokonaisvaltainen ergonomia 

Ergonomia on työn ja työympäristön ennakoivaa suunnittelua ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Ergonomia jaetaan kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan.


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

2. Edistä työkykyä
2.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet2.2 Osaamisen kehittäminen2.3 Työpaikan kulttuurin kehittäminen2.4 Terveelliset elintavat edistävät työkykyä2.5 Ergonomia 2.6 Työn suunnittelu2.7 Työturvallisuus, työtapaturmien ehkäisyLue lisää ja lähteet