Verkostoitujan apu

Mitä opin tässä materiaalissa

Verkostoitujan apu on opas, joka auttaa tutustumaan verkostomaiseen työhön ja verkostojen rakentamiseen sekä toimii virikkeenä arjen työhön moniammatillisissa ja -alaisissa verkostoissa. Yhdessä olemme enemmän!

Aloita!
Kaksi kättelevää piirroshahmoa

Olet tullut tieten tai eksynyt tahtomattasi Verkostoitujan apu -sivustolle. Kummin vain ja hyvä niin, tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle verkostojen innostavaan maailmaan!

Verkostoissa toimiminen ja verkostomainen työote ovat tämän ajan työkäytäntöjä. Verkostoitujan apu -julkaisussa haluamme jakaa näkemyksiämme ja oivalluksiamme verkostotyöstä ja verkostomaisesta työotteesta.

Verkostotoimijana tarvitset työssäsi avointa mieltä, ennakkoluulottomuutta ja ennen kaikkea halua, tahtoa ja tarvetta yhteistyöhön erilaisten kumppanien kanssa. Yhteisesti sovittu tavoite jäsentää ja raamittaa verkostotyötä. Keskinäistä luottamusta rakennetaan tietoisesti. Yhteinen kieli ja ymmärrys syventävät työtä ja vievät sitä eteenpäin, kohti tavoitetta.

Todellinen tutkimusmatka ei ole uusien maisemien etsimistä, vaan uusin silmin katsomista.

Marcel Proust

Verkostotyöhön perehtyminen osoitti, että siihen liittyy yllättävän paljon asioita ja näkökulmia. Verkostotyö on oikeastaan ajattelutapa ja mielenlaatu. Julkaisuun on koottu hyödyllistä tietoa eri lähteistä sekä ennen kaikkea omaan kokemukseemme pohjautuvia osuuksia, jotka pohjautuvat valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan Opin ovi -projekteja tukeneessa Aikuisohjauksen koordinaatioprojektissa. Kohtasimme verkostovalmentajien roolissa alueellisia verkostoja ja autoimme ratkomaan niiden haasteita. Kirjoitimme, millaisia mahdollisuuksia verkostot tarjoavat – moniammatillisuudesta, luottamuksesta ja verkoston oppimisesta. Kuvaamme myös arjen työprosesseja, joissa moniammatillisuus ja -alaisuus huomioidaan. Verkostoitujan apu sopii ihmisille, jotka pähkäilevät verkostoitumisen kysymyksiä. Loppujen lopuksi keskeisenä havaintona on, että verkoston mahdollisuuksien äärelle päästään vain, kun järjestetään yhteisiä kohtaamisia, tulemalla yhteen ja tutustumalla!

Hyvää matkaa toivottaen Hannele Torvinen & Anne Leppänen