1.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjät

Pienen työpaikan (alle 20 työntekijää) työkyvyn tuen tarpeet voidaan selvittää työterveyshuollon tekemällä työpaikkaselvityksellä, jossa kartoitetaan työhön, työjärjestelyihin, henkilöstöön ja työpaikan olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto voivat suunnitella ja kuvata työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöt. Ne muokataan omalle työpaikalle sopiviksi ja kirjataan työpaikkaselvitysraporttiin. Työkyvyn tuen käytäntöjen toteutumista tulee seurata ja arvioida.

Työterveyshuollon kanssa tehtävään toimintasuunnitelmaan kirjataan työterveyshuollon toimet työntekijöiden

  • työkyvyn tukemisessa
  • työkykyongelmien ehkäisemisessä
  • varhaisessa tuessa
  • sairauspoissaolojen seurannassa
  • kuntouttavien toimenpiteiden käynnistämisessä.

Jos yrityksessä on yksikin työsuhteessa oleva työntekijä, on yrittäjän järjestettävä hänelle työterveyshuolto. Myös yrittäjä ja itsensä työllistäjä voi hankkia itselleen työterveyspalvelut.

Työterveyshuolto

  • tukee terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • auttaa työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyssä
  • auttaa työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

1. Kehitä toimivia käytäntöjä
1.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet1.2 Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat 1.3 Työkyvyn tukemiseen liittyvien mallien kehittäminen1.4 Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto1.5 Työkyvyn tuen toteutumisen seuranta ja arviointi1.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet