4.6 Tietoa ja tukea esihenkilöille

Esihenkilö tarkastelee työhön paluu -vaihetta samanaikaisesti useista eri näkökulmista. Työntekijän tilanteen lisäksi hänen on otettava huomioon työn muutokset, työprosessien sujuvuus ja tehokkuus, tiimin työhyvinvointi ja esimerkiksi asiakaspalvelun laatu. Tietoa ja tukea ratkaisujen tueksi työhön paluu -tilanteissa antavat oheisessa kuviossa esitetyt tahot (Kuvio 18).  

Työntekijän työhön paluuta suunniteltaessa esihenkilö voi saada tukea omalta esihenkilöltä, henkilöhallinnosta, työyhteisöltä, järjestöiltä, työsuojelusta, kuntoutuksen palveluntuottajilta, työterveyshuollosta, eläkevakuuttajilta sekä työntekijältä itseltään.
Kuvio 18. Tahot, joilta esihenkilö voi saada tietoa ja tukea työntekijän työhön paluuta suunniteltaessa. 

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

4. Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista
4.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet4.2 Suunnitellun työhön paluun jälkeen tavoitteena on työssä pysyminen4.3 Työhön paluun erilaiset tilanteet4.4 Palvelut ja etuudet4.5 Työntekijän tuen tarpeen tunnistaminen4.6 Tietoa ja tukea esihenkilöilleLue lisää ja lähteet