1.4 Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto

Työkyvyn tukemisen toimintamallista on hyötyä vasta, kun se on osa työpaikan arkea ja kun toimitaan sen mukaisesti. Toiminta edellyttää useiden eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Työpaikoilla on erilaisia tapoja uusien toimintojen tai mallien käyttöönottoon. Eri tutkimuksissa on todettu, että onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Kuka/ketkä vastaavat mallin käyttöönotosta?
  • Miten johto tukee mallin käyttöönottoa?
  • Mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mallin käyttöönotossa?
  • Keiden kanssa ja millaista yhteistyötä tarvitaan yksiköissä, yksiköiden välillä ja esimerkiksi työterveyshuollon kanssa toimittaessa? 
  • Kokeillaanko mallia aluksi jossain yksikössä vai heti koko työpaikalla? 
  • Miten mallin toimivuutta seurataan ja arvioidaan käytännössä?
  • Miten mallia levitetään työpaikalla?
  • Miten mallista viestitään koko henkilöstölle?

Voit hyödyntää käyttöönotossa alle koottuja työkaluja. 

Lataa: Muutoksen suunnittelu työpaikalla osa 1 (PDF).
Lataa: Muutoksen suunnittelu työpaikalla osa 2 (PDF).
Lataa: Vuorovaikutuksen suunnittelu työpaikalla (PDF).


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

1. Kehitä toimivia käytäntöjä
1.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet1.2 Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat 1.3 Työkyvyn tukemiseen liittyvien mallien kehittäminen1.4 Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto1.5 Työkyvyn tuen toteutumisen seuranta ja arviointi1.6 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet