Ohjeita oppimateriaalituotantoon

Laadukas avoin oppimateriaali

Kun teet oppimateriaalia avoimeen käyttöön, huomioi seuraavat Avoimen tieteen koordinaation laatimat avoimen oppimateriaalin laatuun vaikuttavat osa-alueet (Avointen oppimateriaalien laatusuositus):

  • Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.
  • Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.
  • Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.
  • Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.
  • Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.

Jamkin avointen oppimateriaalien alusta julkaisee materiaalia, joka saavuttaa vähintään Perustason kriteerit näillä osa-alueilla. Oppimateriaalin käytettävyyttä ja näkyvyyttä parantaa, mikäli tekijä pystyy nostamaan osa-alueita Kehittyneelle ja Edistyneelle tasolle. Tarkempi kuvaus osa-alueista ja niiden eri tasojen kriteereistä tästä taulukosta.

Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä, kuinka alusta saataisiin käyttöön sinun oppimateriaaliasi parhaiten tukevalla tavalla!

Mari Varonen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)

Saavutettavuus

Avointen oppimateriaalien alusta noudattaa Avoimen tieteen koordinaation opasta oppimateriaalien saavutettavuudesta, ja alusta on suunniteltu lähtökohtaisesti saavutettavaksi. Oppimateriaalin tuottajalla on vastuu tuotetun materiaalin selkeästä ilmaisusta, loogisen rakenteen luomisesta ja oppimateriaalin kuvaamisesta, jotta käyttäjälle ei jää epäselväksi, mihin tarkoitukseen ja kenelle materiaali on tuotettu. Sivuston ylläpito auttaa materiaalin rakenteen ja visuaalisten elementtien tekemisessä saavutettavaksi.

Lisätietoa Oppimateriaalien saavutettavuuden oppaassa.

Alustan saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Mari Varoseen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)

Avointen oppimateriaalien jakaminen

Kaikki avointen oppimateriaalien alustalla julkaistut materiaalit ovat CC-lisensoituja, mikä sallii niiden jakamisen ja uudelleenkäytön lisenssin määrittämissä rajoissa. Lisätietoa CC-lisensseistä: Creative Commons -lisenssit.

Alustan ylläpito lisää oppimateriaalien kuvailutiedot Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi), mistä löydät lisää avoimia oppimateriaaleja. Aoe.fi-alustalla löytyvien oppimateriaalien tiedot ovat löydettävissä myös Finna.fi-tietokannan kautta.

Oppimateriaalien lisensointi

Jamkin avointen oppimateriaalien alusta hyödyntää avointa lisensointia avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti: Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus ja Ohje avoimesta lisenssoinnista. Käytössä ovat Creative Commons -lisenssit, ja pääsääntöisesti alustan materiaalit julkaistaan CC BY 4.0 Nimeä -lisenssillä. Aiemmin tehdyillä oppimateriaaleilla voi olla rajatumpia lisenssejä, mutta CC-lisensseistä CC BY ja CC BY-SA noudattavat linjausta avointen oppimateriaalien uudelleenkäytöstä ja muokattavuudesta. Lisenssit ovat käyttölupia materiaaliin eikä niillä luovuta tekijänoikeuksista tai tekijyydestä. Mikäli CC-lisensoitua materiaalia hyödynnetään uudelleen tai muokataan, alkuperäisen työn ominaislaatua ei saa loukata ja alkuperäinen ja muokattu versio on selkeästi erotettava toisistaan. Alkuperäiseen tekijään on viitattava aina.

Koko oppimateriaalin sisällön on oltava lisensoitu samalla tai oppimateriaalikokonaisuutta avoimemmalla lisenssillä. Esimerkiksi jos oppimateriaalikokonaisuus on lisensoitu lisenssillä CC BY, sen sisältämät yksittäiset materiaalit eivät voi olla tätä rajatummalla lisenssillä. Ulkopuolisten tuottamaa materiaalia – niin lisensoitua kuin lisensoimatontakin – voi hyödyntää osana oppimateriaalia sitaattioikeuden perusteella siten, että lainauksen laajuus on tarkoituksenmukainen, lainaamisessa noudatetaan hyvää tapaa ja alkuperäinen tekijä ja teos mainitaan selkeästi. Tämä materiaali ei kuitenkaan tule oppimateriaalian lisenssin piiriin, sillä lisensoinnista voi päättää ainoastaan alkuperäinen tekijä.

Lisätietoa: Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien tekijänoikeus- ja lisensointikysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen att@jamk.fi