Käyttösäännöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) Avoimet oppimateriaalit -sivuston käyttöehdot on päivitetty 22.11.2023.

Jamkin Avoimet oppimateriaalit -sivustolla ylläpidettäviä materiaaleja koskevat seuraavat käyttösäännöt. Materiaalien tuottaja sitoutuu niiden noudattamiseen tilatessaan sivuston materiaaleille. Osapuolet sitoutuvat siihen, että niitä tilanteita, joita ei ole käyttösääntöjä valmisteltaessa osattu ottaa huomioon, pyritään ratkaisemaan yhteistyössä.

Avoimet oppimateriaalit -sivuston tarkoitus

Avoimet oppimateriaalit -sivusto toimii julkaisualustana Jamkin tuottamille avoimille oppimateriaaleille. Avoimet oppimateriaalit ovat opetukseen ja oppimiseen kohdennettuja digitaalisia materiaaleja. Avoimet oppimateriaalit voivat esimerkiksi olla osa Jamkin opintojaksototeutuksia, jatkuvaa oppimista tai niitä voidaan käyttää itseopiskeluun.

Jamkin avoimet oppimateriaalit -sivustolla julkaistavan sisällön on oltava täysin avointa eli kaikkeen materiaaliin on päästävä ilman kirjautumista tai salasanaa. Oppimateriaalien tulee olla lisensoitu avoimesti tai vapautettu yhteiseen käyttöön (esim. Creative Commons -lisenssit).

Jamkin verkon käyttösäännöt, lainsäädäntö ja netiketti

Jamkin palvelimella ylläpidettäviä ohjesivustoja koskevat Jamkin verkon käyttösäännöt.

Avoimet oppimateriaalit -sivustoa koskee samat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Netiketti on epävirallinen ohjeistus, joka korostaa kohteliaisuutta ja vakiintuneiden toimintatapojen noudattamista tietoverkossa toimimisessa. Netikettiin voit tutustua mm. Suomen Internetoppaassa.

Jamkin eettiset periaatteet

Jamkin eettiset periaatteet ohjaavat arvojen (vastuu, luottamus, luovuus) ohella käyttäytymistä sosiaalisissa medioissa.

Tekijänoikeudet

Suomessa teoksilla on tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemastaan kestävä suoja-aika. Tänä aikana teosta ei saa käyttää luvatta. Tekijänoikeuksia ovat myös lähioikeudet, joilla suojataan esittävien taiteilijoiden työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 50 vuotta. Suoja tarkoittaa mm. sitä, että taiteellista esitystä (konsertti, näytelmä) ei saa tallentaa ilman taiteilijan lupaa.

Avoimet oppimateriaalit-sivustolla pätevät samat tekijänoikeutta koskevat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Se, että teksti tai kuva on helppoa kopioida, käsitellä ja julkaista uudestaan ei ole puolustus lain rikkomiseen. Tekijänoikeus on voimassa vaikka esim. www-sivulla ei olisikaan erityistä copyright-merkintää.

Lisätietoja tekijänoikeuksista mm. Tekijänoikeuksien abc.

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Saavutettavuus on siis verkkomaailman esteettömyyttä.

Avoimet oppimateriaalit -sivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 –ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Sivustoa kehitetään ylläpidon toimesta jatkuvasti saavutettavammaksi. Saavutettavuutta seurataan ja mitataan automaattisten työkalujen avulla. Tämän lisäksi on erityisen tärkeää huomioida jokaisen sisällöntuottajan vastuu siitä, että julkaistava sisältö olisi mahdollisimman saavutettavaa.

Lue lisää saavutettavuudesta: Saavutettavuusvaatimukset.fi , EU:n saavutettavuusdirektiivi

Vastuunrajoitukset

Jamk ei vastaa Avoimet oppimateriaalit -sivustolla julkaistun tietojen oikeellisuudesta eikä sisällön mahdollisten virheiden ja puutteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jamk ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin Avoimet oppimateriaalit -sivustolta on tehty linkki. Jamk ei vastaa myöskään tietoverkkojen käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista. Sivuston ylläpidolla on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea sivusto.

Jamkilla on palveluntarjoajana oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Merkitykseltään laajat käyttösääntöjen muutokset hyväksytetään erikseen käyttäjillä. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä.

Havainnot Suomen lakia tai hyvää tapaa rikkovasta materiaalista pyydetään ilmoittamaan Jamkin helpdeskiin palvelupyyntönä.