3.2 Osaamisen vahvistaminen

Osaamisen vahvistaminen on osa työkyvyn varhaista tukea. Koska työkyky kuvaa sitä, mitä ihminen tekee työssään ja miten hän pystyy siinä saavuttamaan tavoitteensa, keskeisiä työkyvyn edellytyksiä ovat

  • tarvittava ammatillinen ja kyseiseen työhön liittyvä osaaminen
  • ominaisuudet ja avut, jotka ovat työnteossa ja työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa välttämättömiä.

Näin ollen työyhteisön ja yksittäisen työntekijän osaamisen kehittäminen on keskeistä työkyvyn varhaista tukemista ja työhön kytkeytyvää kuntoutusta. Lue tästä lisää osiosta 2 Edistä työkykyä.


Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

3. Tue varhain
3.1 Johdanto ja keskeiset käsitteet3.2 Osaamisen vahvistaminen3.3 Työkykyasioiden havainnointi ja esiin nostaminen3.4 Työkyvyn tukeminen työpaikalla 3.5 Tuki- ja liikuntaelinvaivat ja mielenterveys3.6 Työterveyshuollon rooli ja mahdollisuudet työkyvyn tukemisessa3.7 Sosiaali- ja terveysalan järjestöt työkyvyn tukijoina 3.8 Pienet työpaikat, yrittäjät ja itsensä työllistäjätLue lisää ja lähteet