Pelaan ja opin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Pelaan ja opin-sivusto sisältää vinkkejä peleistä ja sovelluksista opetukseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ammattilaisena varmistat kunkin pelin tai sovelluksen soveltuvuden omaan opetukseesi sekä pelin/sovelluksen ikärajan. Kokeile siis innolla ja valitse peli tai sovellus omalle kohderyhmällesi!

ikärajat pelit PEGI-järjestelmä

Mediakasvatus ja mediataidot

Lapsilla ja nuorilla on oikeus nauttia turvallisesta mediaympäristöstä. Ammattikasvattajien ja vanhempien tehtävänä on mahdollistaa lapselle mukavia mediakokemuksia ja suojella lasta haitallisilta median sisällöiltä. Lapsen kasvaessa aikuisen rooli muovautuu valintojen tekijästä valintojen ohjaajaksi. Lapsen median käyttöä voi ohjata ja tukea eri tavoin. (Lapset ja media 2014.)

Lähtökohtaisesti Kuvaohjelmalaki (2011) määrittelee kuvaohjelmien tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Kasvattajien avuksi on luotu vielä konkreettisemmat ikärajajärjestelmät digitaalisiin peleihin ja TV-ohjelmiin sekä elokuviin. (vrt. Lapset ja media 2014.) Kasvattajien tehtävänä on tutustua opetuksessa valitsemiinsa peleihin sekä selvittää pelien ikärajat, joita voi tarkastella esimerkiksi sovelluskaupasta pelejä ladattaessa.

PEGI-järjestelmä

Pelien ikärajat ja symbolit ovat osa yleiseurooppalaista PEGI-järjestelmää, jonka tavoitteena on auttaa vanhempia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä heidän ostaessaan tietokonepelejä. Ikärajan viereen merkitään symbolein sisältääkö peli väkivaltaista sisältöä, alastomuutta tai viittauksia seksiin, kauhua, huumeiden käyttöä, kiroilua, syrjintää tai uhkapelaamista. Tietokone- ja videopelien suositusikärajat ovat 3, 7, 12 ja 16 vuotta. Ikärajat ovat sitovia.

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu