Rehabilitering inriktad på arbete

Vad innebär rehabilitering anknutet till arbetet?

Aktörer inom arbetet, arbetslivet och arbetsplatserna saknas ofta när man definierar rehabilitering. Rehabilitering anknutet till arbetet kopplar även dessa aktörer och verksamhetsfält till rehabiliteringen. Enligt forskning grundar sig effekten av den yrkesinriktade rehabiliteringen på kopplingen till arbete. Med rehabilitering anknutet till arbetet avses ett verksamhetssätt, inte en ny tjänst eller en ändring i tjänstesystemet.

Man kan öppna begreppet ”Rehabilitering anknutet till  arbetet” genom att se på samarbete mellan olika aktörer i arbetskarriärens olika skeden, det vill säga vilka handlingar skall göras när, samt hur och med vilka aktörer (Figur 2).

FIGUR 2. Samarbete i rehabilitering anknutet till arbetet. Se bild: full storlek.

I KUURA-projektet avser vi med rehabilitering anknutet till arbetet enligt ett brett arbetsförmågebegrepp ett multiprofessionellt samarbete mellan arbetsplatsen och dess samarbetspartner som stödjer arbetsförmågan, möjligheterna att stanna kvar i arbetet, återgången i arbetet och den framtida arbetskarriären (Figur 3).

Figur 3. I rehabilitering anknutet till arbetet står arbetet i centrum.

Rehabiliteringen riktas enligt mål och behov till individen och/eller arbetsgemenskapen, arbetet/ arbetsprocesserna och arbetsmiljön. Arbetstagaren, arbetsgemenskapen, chefen eller någon annan aktör samt tjänsteproducenten för företagshälsovård och rehabilitering kan delta i verksamheten.

Material progressed

Material progressed

Begrepp
Rehabilitering inriktad på arbeteEn bred uppfattning om begreppet arbetsförmågaAnpassning av arbetet