4.5 Identifiering av arbetstagarens stödbehov

Behovet av stöd vid återgången i arbetet är individuellt. Kontakten med arbetstagaren under sjukfrånvaron hjälper till att inleda processen i rätt tid och identifiera det individuella stödbehovet.

I verksamhetsmodellen för stöd för arbetsförmågan på arbetsplatserna kan man också beskriva fasen för återgång i arbete. I planeringen av återgången i arbetet ingår vanligtvis möten med arbetstagaren, chefen och en representant för företagshälsovården. Dessa diskussioner kallas för många olika namn, men i detta informationspaket kallar man dem för nätverksmöten.

Under nätverksmötena diskuterar och beslutar arbetstagaren, chefen och en representant för företagshälsovården tidpunkten för återgången i arbetet samt om de ändringar som behövs i arbetet och på arbetsplatsen. Arbetstagaren kan ta med sig en stödperson till mötet. Dessutom kan man diskutera hur andra åtgärder, såsom deltagande i vård eller rehabilitering kan samordnas med arbetet eller när dessa hindrar arbetet.

Om återgången i arbetet har föregåtts av en lång frånvaro lönar det sig att följa upp hur återgången i arbetet lyckas och hur man klarar sig i arbetet med hjälp av nätverksmöten.

Nätverksmötena kan hållas ansikte mot ansikte eller på nätet. I modellen för stödjande av arbetsförmågan på arbetsplatsen kan man beskriva hur man ska ordna nätverksmötena. Processen för återgång i arbete efter en utdragen sjukfrånvaro som antecknats under nätverksmötet hjälper både arbetstagaren att återgå till arbetet och chefen att stöda dennes arbetsförmåga.

Ta del av handboken Nätverksmöte

Om det inte finns några exaktare anvisningar på din arbetsplats får du mer information i  handboken Nätverksmötet – arbetet och arbetsförmågan i fokus.


Material progressed

Material progressed

4. Stöd återgången i arbete och fortsatt arbete
4.1 Inledning och centrala begrepp4.2 Efter planerad återgång i arbetet är målet att stanna kvar i arbetet4.3 Olika situationer vid återgången i arbetet4.4 Tjänster och förmåner4.5 Identifiering av arbetstagarens stödbehov4.6 Information och stöd för cheferLäs mer och källor