4.2 Efter planerad återgång i arbetet är målet att stanna kvar i arbetet

Återgången i arbetet efter sjukfrånvaron planeras omsorgsfullt. Förutom kartläggningen av arbetstagarens individuella situation utreds möjligheterna och begränsningarna som arbetet och arbetsmiljön erbjuder. 

När återgången i arbetet övervägs och skräddarsys strävar man efter att hitta permanenta lösningar för att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbeta. En permanent gemensam lösning kan nås ganska enkelt men ofta måste man framskrida gradvis eller stegvis. Då är till exempel tillfälliga ändringar i arbetsuppgifterna motiverade i situationer då arbetsförmågan förväntas bli bättre.

Vid stöd av återgången i arbetet ska man beakta faktorer med anknytning till arbetstagaren, arbetet och arbetsmiljön så att det är ur såväl arbetstagarens, teamets som arbetsgivarens synvinkel meningsfullt och även ekonomiskt möjligt att fortsätta arbeta efter återgångsskedet. Målet för stödet är att möjliggöra en hållbar återgång i del- eller heltidsarbete.

Genomförandet av en bra plan kan stödjas genom olika tjänster och ekonomiska förmåner. Målet är att arbetstagaren fortsätter i sitt arbete permanent efter en välplanerad och -genomförd återgång i arbetet. 


Material progressed

Material progressed

4. Stöd återgången i arbete och fortsatt arbete
4.1 Inledning och centrala begrepp4.2 Efter planerad återgång i arbetet är målet att stanna kvar i arbetet4.3 Olika situationer vid återgången i arbetet4.4 Tjänster och förmåner4.5 Identifiering av arbetstagarens stödbehov4.6 Information och stöd för cheferLäs mer och källor