1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare

Behovet av stöd för arbetsförmågan på en liten arbetsplats (under 20 arbetstagare) kan utredas genom en arbetsplatsutredning som görs av företagshälsovården. Då kartläggs faktorer i anslutning till arbetet, arbetsarrangemangen, personalen och förhållandena på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården kan planera och beskriva handlingsmönster för hantering, uppföljning och tidigt stöd för arbetsförmågan. De anpassas så att de passar den egna arbetsplatsen och antecknas i rapporten för arbetsplatsutredning. Genomförandet av handlingsmönster för stöd för arbetsförmågan ska följas upp och utvärderas.

I verksamhetsplanen som görs upp tillsammans med företagshälsovården antecknas företagshälsovårdens åtgärder för

  • att stödja arbetsförmågan
  • att förebygga problem med arbetsförmågan
  • att ge tidigt stöd
  • uppföljning av sjukfrånvaro
  • inledande av rehabiliterande åtgärder.

Redan om företaget har en anställd, ska företagaren ordna företagshälsovård för hen. Företagaren och egenföretagare kan också skaffa sig företagshälsovårdstjänster.

Företagshälsovård

  • stödjer hälsan samt arbets- och funktionsförmågan under olika skeden av karriären
  • hjälper att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall
  • hjälper att främja hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsmiljön.

Material progressed

Material progressed

1. Utveckla fungerande handlingsmönster
1.1 Inledning och centrala begrepp1.2 Modeller och planer för att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen1.3 Utveckling av modeller för att stödja arbetsförmågan1.4 Införande av modeller för att stödja arbetsförmågan1.5 Följ upp och utvärdera genomförandet av stödet för arbetsförmågan1.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagareLäs mer och källor