2.2 Kunskapsutveckling

Med arbetstagarens kunnande avses hens förmåga att klara av sina arbetsuppgifter, lösa problem, utveckla sitt arbete och arbeta i nätverk. Kunnandet bygger på arbetstagarens kunskaper, färdigheter, attityder och erfarenheter.

Organisationens kunnande består av dess kultur, processer, system och handlingsmönster. Med hjälp av dem ändras individens kunnande till organisationens kunnande.

En del av främjandet av personalens arbetsförmåga är att upprätthålla och utveckla personalens kunnande. En kompetent och yrkeskunnig arbetstagare upprätthåller både sin egen och arbetsgemenskapens arbetsförmåga och arbetshälsa. Samarbetslagen på arbetsplatsen förutsätter också att yrkeskunnandet upprätthålls, främjas och granskas regelbundet. Även om kunskapsutvecklingen är individuell kräver den en god växelverkan på arbetsplatsen.

En öppen växelverkan i arbetet och inom arbetsgemenskapen utgör grunden för kontinuerlig kunskapsutveckling. Det är också bra att förutse framtida kunskapsbehov på arbetsplatserna. Kunnandet kan kompletteras med utbildningar (Tabell 1). Jämlikhetsprincipen ska följas i fråga om tillgång till utbildning, kostnadsersättning och tidsanvändning.

Tabell 1. Metoder för Kunskapsutveckling på arbetsplatserna.
Kunskapsutveckling i vardagen på arbetsplatsenRekrytering, introduktion, arbetshandledning
Arbete i par, multiprofessionellt teamarbete
Arbetsrotation och inlärning i arbetet för att överta en ny uppgift
Utvecklingssamtal, bedömning av behovet av utbildning och kunnande
Karriärplanering
Mentorskap, träning
Inlärning i arbetet, kunskapsdelning
Gemensamma evenemang på arbetsplatsen
Interna utbildningar, evenemang och åtgärder på arbetsplatsenUtbildnings- och utvecklingsprogram som är specifika för arbetsplatsen
Deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt
Besök, studieresor
Mässor, seminarier och konferenser Arbetshandledning
Självständigt arbete och kunskapsutveckling utanför arbetsplatsenLäsning av facklitteratur
Webbkurser, öppna webbkurser (MOOC), webbinarier och poddar
Yrkesspecifika kurser
Examensutbildningar, delexamina
Yrkesinriktad fortbildning, läroavtalsutbildning, specialutbildning
Konsultation

Material progressed

Material progressed

2. Främja arbetsförmågan
2.1 Inledning och centrala begrepp2.2 Kunskapsutveckling2.3 Utveckling av arbetsplatsens kultur2.4 Sunda levnadsvanor främjar arbetsförmågan2.5 Ergonomi2.6 Arbetsplanering2.7 Arbetarskydd, förebyggande av olycksfall i arbetetLäs mer och källor