Anpassning av arbetet

Med anpassning av arbetet avses de verksamheter på arbetsplatsen genom vilka man får arbetet, arbetsprocessen och arbetsmiljön att motsvara arbetstagarnas arbetsförmåga. Anpassning av arbetet är en del av ledningen av arbetsförmåga, stödjandet av arbetstagarnas arbetsförmåga och rehabilitering. Anpassning av arbetet kan gälla hela arbetsplatsen eller en enskild arbetstagares arbete.

Enligt forskning främjar anpassning av arbetet tillsammans med chefens stöd deltagandet i arbete, återgång i arbete och möjligheter att stanna kvar på arbetet. Forskningsrön som visar effekten av anpassning av arbetet när arbetstagaren har någon typ av skada, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk störning, cancer eller någon annan kronisk sjukdom. Äldre arbetstagares deltagande i arbetet kan också ökas genom att anpassa arbetet. Förändringar i arbetstider samt lösningar beträffande arbetsutrymmen och -redskap är de effektivaste metoderna för anpassning av arbetet.

Verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet beskriver processen på arbetsplatsen. Aktörerna på arbetsplatsen och vid behov professionella inom stöd för arbetsförmåga har sina egna uppgifter. Man önskar att verksamhetsmodellen sänker tröskeln för anpassning av arbetet och ökar nödvändigt kunnande. Verksamhetsmodellen hjälper arbetsplatsens ledning och chefer att förutsäga framtida situationer samt hantera dem konsekvent och jämlikt. Detta hjälper hela arbetsgemenskapen att förstå att “såhär gör man hos oss”.


Material progressed

Material progressed

Begrepp
Rehabilitering inriktad på arbeteEn bred uppfattning om begreppet arbetsförmågaAnpassning av arbetet