5.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare 

Även på små arbetsplatser (under 20 arbetstagare) kan arbetstagarnas arbete anpassas och frånvaro undvikas. Särskilt på små arbetsplatser har arbetstagarna specialkompetens som är svår att ersätta under frånvaron.

Verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet lämpar sig väl också för små arbetsplatser.  Det är lätt att identifiera behovet av anpassning av arbete, planera anpassningar och genomföra lösningar på en liten arbetsplats, eftersom arbetsgivaren känner varje arbetstagare och beslutsfattandet är snabbt.

På små arbetsplatser är det bra att särskilt beakta följande:  

  • arbetstagaren kan fortsätta med det anpassade arbetet, vilket påverkar arbetets produktivitet
  • lösningar för anpassning av arbetet kan vara till nytta för hela arbetsgemenskapen
  • lösningarna är ofta enkla och lätta att genomföra
  • en stor del av ändringarna i arbetet kostar ingenting
  • arbetsgivaren kan få extern finansiering för lösningarna, såsom stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen
  • på arbetsplatserna är det bra att utnyttja organisationernas avgiftsfria handledning och rådgivning.  

Material progressed

Material progressed

5. Anpassning av arbetet
5.1 Inledning och centrala begrepp5.2 Anpassning av arbetet 5.3 Verksamhetsmodell för anpassning av arbetet5.4 Skräddarsy verksamhetsmodellen för den egna arbetsplatsen5.5 Lagstiftning5.6 Små arbetsplatser, företagare och egenföretagare Läs mer och källor