Läs mer och källor

Material på internet

Verktygslådan för psykisk hälsa för arbetsplatser och företagshälsovård. https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/

Arbetshälsoplan. Arbetshälsotrappan. Työhyvinvoinnin portaat -työkirja – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Arbetshälsoinstitutet. Må bra av jobbet -materialet för chefer https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/hyvan-mielen-tyopaikka

Arbetshälsoinstitutet. Mieli ja työ | Miten voit? -työhyvinvointitesti (ttl.fi)

Arbetshälsoinstitutet. Sjukfrånvaropraxis som stöd för arbetsförmågan | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Arbetshälsoinstitutet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Arbetshälsoinstitutet. Stöd för arbetsförmågan -utbildning. https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyokyvyn-tuki

UKK-institutet: Suositukset istumisen vähentämiseen. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/suositukset-istumisen-vahentamiseen/

Vetenskapliga artiklar

Seppänen, S., Ylisassi, H., Oksa, P., Mäkitalo, J., Oksanen, T. & Ala-Mursula, L. 2018. Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys. Kirjallisuudessa kuvatut vaikutukset työpaikoilla. Arbetshälsoinstitutet.

Böcker, utgivna verk, rapporter och handböcker

Ervasti J, Varje P, Kausto J, Leino-Arjas P. (2022) Työkyvyn tukitoimien kokonaisuus. I verket Ervasti J, Kausto J, Leino-Arjas P, Turunen J, Varje P, Väänänen, A. 2022. Työkyvyn tuen vaikuttavuus. Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutuksista. Publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 7. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163779/VNTEAS_2022_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Martimo K-P. (2010) Musculoskeletal disorders, disability and work: Finnish Institute of Occupational Health. 2010. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116159/Martimo.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Material progressed

Material progressed