Läs mer och källor

Material på internet

THL: Handbok om funktionshinderservice https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Arbetshälsoinstitutet: Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön. http://www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu

Utnyttja arbetsförmågan – Vilma-Lotta Lehtokari. https://www.youtube.com/watch?v=HJxmOcvATL0

Utnyttja arbetskraft – Jukka Tolonen (specialistläkarens återgång i arbetet efter hjärninfarkt). https://www.youtube.com/watch?v=umzm525W33c

Utnyttja arbetskraft – Emmi Hirvonen. https://www.youtube.com/watch?v=AnshmS-NTl4

Arbets- och näringsministeriet. Hinder för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning måste undanröjas. https://tem.fi/-/selvitys-vammaisten-henkiloiden-tyollistymisen-esteita-purettava

Vetenskapliga artiklar

Dunstan D, Mortelmans K, Tjulin A, MacEachen E, (2015) The Role of Co-Workers in the Return-to-Work Process. International Journal of Disability Management Volume 10, e2, pp. 1–7.

Geisen T. Workplace Integration Through Disability Management. I boken Escorpizo R, Bracke S, Homa D, Stucki G, red. Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation. Application and implementation of the ICF. Cham: Springer 2015;55–71.

Horppu R, Martimo K-P, Viikari-Juntura E, Lallukka T, MacEachen E (2016) Occupational Physicians’ Reasoning about Recommending Early Return to Work with Work Modifications. PLoS ONE 11(7): e0158588.

Kausto J, Mattila-Holappa P, Kaila-Kangas L, Oksanen T, Kivimäki M, Ervasti M (2020) Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla. Arbetshälsoinstitutet. Helsingfors.

Rydström I, Dalheim Englund L, Dellve L, Ahlstrom L (2017) Importance of social capital at the workplace for return to work among women with a history of long-term sick leave: a cohort study. BMC Nursing (2017) 16:38.


Material progressed

Material progressed

4. Stöd återgången i arbete och fortsatt arbete
4.1 Inledning och centrala begrepp4.2 Efter planerad återgång i arbetet är målet att stanna kvar i arbetet4.3 Olika situationer vid återgången i arbetet4.4 Tjänster och förmåner4.5 Identifiering av arbetstagarens stödbehov4.6 Information och stöd för cheferLäs mer och källor