4.6 Information och stöd för chefer

Chefen granskar fasen för återgången i arbetet samtidigt ur flera olika synvinklar. Förutom arbetstagarens situation ska hen beakta förändringar i arbetet, att arbetsprocessen är smidig och effektiv, teamets arbetshälsa och till exempel kvaliteten på kundservicen. Information och stöd vid återgång i arbete som stöd för lösningarna ges av de aktörer som presenteras i vidstående figur (Figur 18). 

Figur 18. Aktörer från vilka chefen kan få information och stöd vid planeringen av arbetstagarens återgång i arbete.

Material progressed

Material progressed

4. Stöd återgången i arbete och fortsatt arbete
4.1 Inledning och centrala begrepp4.2 Efter planerad återgång i arbetet är målet att stanna kvar i arbetet4.3 Olika situationer vid återgången i arbetet4.4 Tjänster och förmåner4.5 Identifiering av arbetstagarens stödbehov4.6 Information och stöd för cheferLäs mer och källor