Opas esikotoutumiseen

Tämä opas auttaa sinua tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Oppaan tavoitteena on antaa tietoa Suomessa asumisesta ja elämisestä turvapaikkaa hakeville henkilöille.

Oppaan tarkoituksena on antaa sinulle keinoja osallistua suomalaiseen arkeen.

Oppaan avulla voit myös vahvistaa suomen kielen osaamistasi.

Opas sisältää neljä osallisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja toimijuutta vahvistavaa osa-aluetta:

  • Arki Suomessa

  • Oma hyvinvointi ja jaksaminen

  • Työelämävalmiudet

  • Ammatillinen osaaminen

Oppaaseen kerätty tieto antaa valmiuksia selviytyä uudessa yhteiskunnassa.

Opas sisältää tiedon lisäksi pienimuotoisia tehtäviä, linkkejä ja digimateriaalia. Niiden  avulla voit tutustua tietoon joko ryhmässä ja ohjaajan avulla tai itsenäisesti.

Odotteluaika vastaanottokeskuksessa on usein pitkä. Hyödynnä tätä materiaalia oppiaksesi uusia asioita ja suomen kieltä. Kaikki tieto ympäröivästä yhteisöstä auttaa osallistumistasi ja tukee sinua eteen päin.

               Mielenkiintoista opiskelua ja osallistumista!

 

 

 

 

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu