MuPsych

MuPsych on mobiilisovellus, jonka avulla voidaan kerätä tietoa siitä, kuinka ihmiset kuuntelevat musiikkia jokapäiväisessä elämässään, miten se vaikuttaa heidän tunteisiinsa ja mitä syitä musiikin kuuntelun taustalla on.

Terapeutille MuPsych voi toimia välineenä asiakkaan ja hänen henkilökohtaisen musiikkisuhteensa ymmärtämiseen. Sovelluksesta saadaan kaksi palautetta: palaute terapeutille ja palaute asiakkaalle itselleen.

Terapeutti voi hyödyntää palautetta:

 • Ymmärtämään, mitä musiikkia milloinkin on valittu ja millaisesta musiikista asiakas eri tilanteissa nauttii
 • Tunnistamaan tiettyjä kappaleita tai artisteja, jotka muuttavat asiakkaan tunteita tietyllä tavalla, esim. vähentämällä ahdistusta
 • Luotaessa asiakkaalle personoituja soittolistoja kappaleiden tunnevaikutusten perusteella
 • Yhdistettäessä kappalemieltymyksiä ja musiikillisia ominaisuuksia osaksi terapiaistuntoa

Asiakas voi hyödyntää palautetta:

 • Ymmärtääkseen, kuinka musiikki vaikuttaa tunteisiin eri tavoin
 • Oivaltaakseen parhaimmat strategiat tunnetilojen säätelyyn
 • Seuratakseen pidemmän ajan kuluessa suhdettaan musiikkiin ja tunteisiin

Aloittaaksesi MuPsych sovelluksen käytön, sinun on aluksi luotava asiakkaallesi kysymykset, jotka vastaavat tarpeitanne.

Seuraava esimerkki näyttää MuPsychiin sisältyvät vakiosisällöt ja opastaa, mitä osioita voi lisätä ja missä muodoissa.

Huom: sinun ei tarvitse koodata kyselyä sovellukseen itse, joten et tarvitse teknistä osaamista.

MuPsych sovellus kerää tietoa kolmella pääasiallisella tavalla:

Musiikkikysymykset koostuvat joukosta kysymyksiä, jotka esitetään käyttäjälle, kun hän alkaa kuunnella puhelimella musiikkia, ja myöhemmin uudelleen musiikin kuuntelun aikana.

Musiikkikysymykset esitetään kolmessa osassa:

 • Ensimmäinen kysymys esitetään välittömästi, kun käyttäjä alkaa kuunnella musiikkia puhelimellaan.
 • Toinen kysymys esitetään 5 minuuttia ensimmäisen musiikkikysymyksen jälkeen, jos musiikki soi edelleen.
 • Kolmas musiikkikysymys esitetään 20 minuuttia ensimmäisen musiikkikysymyksen jälkeen, jos musiikki soi edelleen (kolmas kysymys on valinnainen eli sitä ei ole pakko sisällyttää).

Jokaisessa musiikkikysymysosiossa on vakikysymyksiä, mitkä yleensä sisällytetään kaikille käyttäjille. Voit halutessasi sisällyttää kaikki vakikysymykset tai poistaa osan niistä.

Musiikkikysymykset: Tunteet ennen kuuntelua

Mieliala ja energiataso, tunnetila (yhteensä 28 tilaa, luettelo lyhennettynä valitun mielialan ja energian perusteella), tunneintensiteetti ja tunnetavoitteetMusiikkikysymysten ruutuja sovelluksessa

 

Musiikkikysymykset: Kuuntelun syyt

Syykategoriat (8) ja spesifi syy kuuntelulle (55)

 

Musiikkikysymykset: Tunteet kuuntelun jälkeen

Mieliala, energiataso & intensiteetti; Muut vaikutukset; Onnistuminen asetetussa tavoitteessaMusiikkikysymysten ruutuja sovelluksessa

 

Musiikkikysymykset:
Tunteiden säätelystrategiat
(näytetään vain tunnesyissä)

Strategiakategoriat (5) ja spesifit strategiat (25)Musiikkikysymysten ruutuja sovelluksessa

 

Musiikkikysymykset

Musiikkikappaleen tunnelma, energisyys, musiikin huomioiminen, siitä nauttiminen & kappaleen tuttuusMusiikkikysymysten ruutuja sovelluksessa

 

Musiikkikysymykset: Asiayhteys

Kuuntelijat, Sijainti, AktiviteettiMusiikkikysymysten ruutuja sovelluksessa

 

Voit lisätä uusia kysymyksiä mihin tahansa musiikkikysymysosioista. Kysymykset voivat olla mistä aiheesta vain, mutta niiden tulee olla jossain seuraavista muodoista:

 1. Yhden vaihtoehdon luettelo: kysymys ja luettelo vaihtoehdoista, joista vastaaja voi valita yhden.
 2. Usean vaihtoehdon luettelo: kysymys ja luettelo vaihtoehdoista, joista vastaaja voi valita useamman.
 3. Liukusäätimet: yksi tai useampi kysymys, joihin vastataan Likert-tyyppisellä liukusäätimellä.
 4. Avovastaus: Yksittäinen kysymys, johon vastataan kirjoittamalla puhelimen näppäimillä.
 5. Painikkeet: kysymykset, joissa 2-3 mahdollista vastausta, jotka esitetään painikkeina puhelimen näytöllä.

Kysymyslogiikka

Musiikkikysymyksiin lisäämäsi uudet kysymykset voivat olla riippuvaisia tietyistä ehdoista. Esimerkiksi:

 1. Voit halutessasi lisätä kysymyksen masennuksesta tai itsensä vahingoittamisesta, mutta et halua näyttää kysymystä, jos käyttäjä on hyvällä tuulella (riski, että olo huononee). Tässä tapauksessa voit näyttää tämän kysymyksen vain, jos käyttäjä on negatiivisella tuulella (perustuen musiikkikysymys 1.1 vastaukseen)
 2. Voit lisätä kysymyksiä, jotka näytetään vain, jos käyttäjällä on tunneperäinen syy musiikin kuuntelemiselle (perustuen musiikkikysymys 1.5 vastaukseen), ja piilotetaan muussa tapauksessa.
 3. Voit lisätä kysymyksiä, jotka näytetään, jos musiikki on tietyn tunnelmaista tai erittäin tuttua (perustuen musiikkikysymys 2.6 vastauksiin), ja piilotetaan muissa tapauksissa.

Aikaviive suoritettujen musiikkikysymysten välillä

Jotta sovellus ei alkaisi ärsyttää sen käyttäjiä, kysymyksiä ei esitetä joka kerta musiikkia toistettaessa. Kun musiikkikysymykset 1 ja 2 on kysytty, niitä ei enää esitetä tietyn ajanjakson aikana. Voit itse määrittää tuon ajanjakson keston. Normaali viive on 2 tai 3 tuntia.

Musiikkikysymyksistä voit päättää:

 • Ensimmäisen ja toisen musiikkikysymyksen ajoituksen
 • Sisällytätkö kolmannen musiikkikysymyksen
 • Pidätkö vai poistatko vakiomusiikkikysymyksiä
 • Voit lisätä uusia kysymyksiä, missä tahansa kolmesta ajankohdasta ja missä tahansa viidestä muodosta
 • Sisällytetäänkö kysymyslogiikkaa perustuen aiempien musiikkikysymysten vastauksiin
 • Minkä aikaviiveen haluat musiikkikysymysten välille

Ei-musiikkikysymykset esitetään käyttäjille satunnaisesti heidän itsemäärittelemänä valveillaoloaikana, silloin kun musiikkia ei soiteta puhelimesta.

Näitä voidaan vertailla musiikkikysymyksiin, kuten käyttäjien tunnetiloihin heidän kuunnellessaan musiikkia, verrattuna siihen, kun he eivät kuuntele musiikkia.

Nämä ei-musiikkikysymykset esitetään kahdessa osassa:

 • Ensimmäinen kysymys esitetään satunnaisesti valveillaoloaikana
 • Toinen kysymys esitetään 5 minuuttia ensimmäisen kysymyksen jälkeen

Voit lisätä näihin osioihin kysymyksiä samoissa viidessä muodossa kuin musiikkikysymyksiinkin.

Ei-musiikkikysymyksille  ei ole vakiokysymyksiä, mutta voit sisällyttää niihin samoja tunne- ja asiayhteyksiä kuin musiikkikysymyksiinkin.

Ei-musiikkikysymysten määrä päivän aikana

Jos päätät sisällyttää ei-musiikkikysymyksiä, voit päättää, kuinka monta niitä näytetään päivittäin, käyttäjän määrittelemänä valveillaoloaikana.

Ei-musiikkikysymyksistä voit päättää:

 • Sisällytätkö asiakkaalle myös ei-musiikkikysymyksiä, vertaillaksesi musiikin kuuntelun aikaista käyttäytymistä ja tunteita ei kuuntelun aikaisiin.
 • Sisällytätkö tai poistatko kysymyksiä
 • Toisen kysymyksen ajoituksen
 • Sisällytätkö kysymyslogiikkaa perustuen aiempiin vastauksiin
 • Kuinka monta kysymystä esitetään päivittäin

MuPsych sovellus sisältää joukon psykologisia kyselyitä ja asteikkoja. Ne voidaan suorittaa milloin tahansa käyttäjälle sopivana ajankohtana. Vakikyselyt sisältävät demografisia sekä persoonallisuutta ja hyvinvointia koskevia osioita.

Voit hyödyntää olemassa olevia kyselyitä tai asiakkaallesi itse kehittämiä.

Kaikki kyselyt noudattavat muotoa, jossa ensin esitetään ohjeet, näitä seuraa joukko kysymyksiä, yhden vaihtoehdon luettelovastauksilla. Kysymykset voidaan satunnaistaa ja kysymyksiä voidaan ohittaa annettujen vastausten perusteella (hypyt).

Esimerkkejä kyselyvalikosta ja kyselyistä alla:

Kyselyt

Kyselyvalikko, Kyselyiden kysymykset
Kyselyjen ruutuja sovelluksessa

Kyselyistä voit päättää:

 • Käytätkö tai poistatko olemassa olevia kyselyitä
 • Lisäätkö olemassa olevia tai äskettäin luotuja kyselyitä vakiokyselyiden joukkoon
 • Sisältyykö kyselyihisi kysymysten ohittaminen tai satunnaistettu järjestys
 • Avautuvatko kyselysi heti vai vasta tietyn ajan kuluttua

  

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu