Saavutettavuusseloste

Tämä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua oppimateriaalit.jamk.fi ja on päivitetty 22.09.2020.
Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Havainnoimme sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia esimerkiksi Siteimprove-ohjelman avulla ja korjaamme jatkuvasti sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita. Oppimateriaalien käyttöehdoissa on tuotu esiin sisällöntuottajien vastuu sisällön saavutettavuudesta ja ohjattu vinkkien ja ohjeiden pariin.

Oppimateriaalit.jamk.fi-sivusto on julkaistu vuonna 2009. Tämän verkkosivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelu oppimateriaalit.jamk.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Kuvan tekstivastine

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla sivuista on kuvia, joilta puuttuu ’alt’-määrite, vaihtoehtoinen teksti tai tekstivastine, kuvan tekstivastine on tiedostonimi tai identtinen linkkitekstin kanssa.  Muutamalla sivulla on käytetty kuville WAI-ARIA-määritettä, mutta kuvilla ei ole saavutettavaa nimeä. Sivuilla on myös vierekkäisiä linkkejä (linkkiteksti ja kuvake), jotka osoittavat samaan kohteeseen. Nämä vierekkäiset linkit tulisi yhdistää yhdeksi linkiksi.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Otsikon teksti puuttuu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Oppimateriaaleissa olevilla sivuilla saattaa esiintyä tyhjiä otsikoita, jotka johtuvat useimmiten sivueditorissa tehdystä ylimääräisestä rivinvaihdosta. Tyhjää, otsikkotyylillä tehtyä rivinvaihtoa ei sisällöntuottaja helposti huomaa ilman sivuston saavutettavuutta mittaavaa ohjelmistoa.  Ylläkuvatun kaltaisten virheiden huomaamiseksi sisällöntuottajalla täytyisi olla sisällön saavutettavuutta mittaava ja virheet huomioiva ohjelmisto käytössään.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Tekstin muotoilemiseen käytetty bold-, u-tai font-tunnistetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Lihavointitunnistetta (b) tai alleviivaustunnistetta (u) voidaan käyttää joskus erottelemaan väliotsikoita, vaikka lihavoinnin tai alleviivauksen sijaan olisi syytä käyttää H-tunnistetta.  Myös tekstin korostamiseen käytetään toisinaan HTML-tunnisteita virheellisesti saavutettavuuden kannalta. Muutamalla sivulla on käytetty font-tunnistetta tekstin typografisiin muutoksiin tyylitiedoston sijasta. Nämä ovat sisällöntuotantoon liittyviä ongelmia.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Elementin tunnus ei ole yksilöivä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Pienellä osalla sivuista on käytössä elementtejä, joilla ei ole yksilöllistä tunnusta.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava: Ei toistetun sisällön ohittamismahdollisuutta (kirjautumissivu)

Hallittava: Ei toistetun sisällön ohittamisen mahdollisuutta (Kirjautumissivu)

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Oppimateriaalien kirjautumissivu ei sisällä paluulinkkiä ensimmäisenä linkkielementtinä. Kirjautumissivulla on olemassa paluulinkki ko. sivuston pääsivulle, mutta se on sivun alimmainen linkki. Linkin kuitenkin löytää myös avusteisesti, esim. ruudunlukuohjelmalla. Linkin sijoitus on WordPressin oletusasetusten mukainen. WordPressin tulevat päivitykset voivat korjata ongelman.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Verkkosivulla on useita title-elementtejä tai ei yhtään title-elementtiä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Muutamalla verkkosivulla ei ole tarkalleen yhtä otsikkoa, joka kuvaa sivun aiheen.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.2 Sivun otsikko

Hallittava: Linkkiteksti, jota käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Oppimateriaalien sivuilla esiintyy paikoittain samalla sivulla samannimisiä linkkejä, jotka johtavat eri kohteisiin. Tällainen linkki voi olla esimerkiksi ”Lue lisää”-painike. Lue lisää-painikkeen tehtävä tai se, mihin painike vie, on pääteltävä kontekstista.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Kuvalinkillä ei ole tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla sivuista on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Ymmärrettävä: Sivun kieltä ei ole määritelty

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla Oppimateriaalien sivuista ei ole määritelty sivun luonnollista kieltä lang-määritteellä. Tällöin sivun kieltä ei voida ohjelmallisesti tunnistaa.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.1.1 Sivun kieli

Toimintavarma: Elementin tunnus ei ole yksilöivä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla sivuista sivulla olevan elementin tunnus on käytössä myös sivun toisessa elementissä, vaikka tunnusten tulisi olla yksilöiviä.

  • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 4.1.1 Jäsennys

PDF-tiedostot

Edellä mainittujen puutteiden lisäksi Oppimateriaalit.jamk.fi-sivustolla on yksittäisiä PDF-tiedostoja, joiden osalta kaikki saavutettavuusvaatimukset eivät täyty. Nämä tiedostot on julkaistu ennen 23.9.2018.

Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu verkossa 23.9.2018 tai sen jälkeen. Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.

Videot

Oppimateriaalit.jamk.fi-sivustolla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joissa ei ole tekstitystä tai äänivastinetta. Pyrimme kuitenkin huolehtimaan siitä, että määräajan jälkeen julkaistut videot täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää noudattaa saavutettavuusvaatimuksia 23. syyskuuta 2020 alkaen. Vanhoja ei-saavutettavia videoita ei tarvitse poistaa siirtymäajan jälkeen verkkosivuilta eikä niitä tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro saavutettavuuspuutteesta meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia JAMKin verkkosivustojen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus(at)jamk.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

(Päivitetty 25.5.2021)