Tunnemusiikkityöskentely

Tästä osiosta löydät tutkittua tietoa tunnemusiikkityöskentelystä sekä materiaalia musiikin herättämien tunteiden tunnistamiseen ja harjoittamiseen. Osiossa on esitelty myös MuPsych-sovelluksen toimintaa ja hyödyntämistä terapeuttisessa käytössä.