MuPsych-sovellus tunnetyöskentelyn tukena

MuPsych-sovelluksen pilotointi nuorten kanssa tehtävässä ohjaustyössä

Kirjoittaja: Sami Hoisko

Tiivistelmä

Pilotoinnin tavoitteena oli testata digitaalisen MuPsych-sovelluksen käyttökelpoisuutta nuorten parissa tehtävässä työssä. Pilotoinnin toimintaympäristönä toimi Music Against Drugs ry:n Ink-tiimi. Pilotointiin osallistui yhteensä yhdeksän nuorta ja kaksi ohjaajaa. Hankkeesta mukana oli kolme työntekijää. Tapaamisia pidettiin prosessin aikana yhteensä neljä: alkutapaaminen, pilotoinnin käynnistäminen, loppu- ja juurruttamistapaaminen. Tapaamisten aikana kerättiin käyttökokemuksia sovelluksen toiminnasta ja soveltuvuudesta, sekä arvioitiin sen juurruttamista järjestön perustoimintaan.

Lue tarkempi prosessikuvaus johtopäätöksineen (PDF).

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu