Oma biisi -työpaja

Arjen voimavaroja tukeva laulunkirjoitusryhmä etänä esimerkkinä muusikon ja terapeutin yhteistyöstä

Kirjoittajat: Sami Hoisko, Riikka Karvonen, Nina Loimusalo-Lipiäinen

Tiivistelmä

Hankkeessa pilotoitiin etänä toteutettavaa nuorten aikuisten laulunkirjoitusryhmää opiskelijakontekstissa. Tavoitteena oli erilaisia laulunkirjoitusmenetelmiä käyttäen edistää luovuutta ja hyvinvointia sekä tukea arjen jaksamista. Pilotointi oli esimerkki etätyöskentelystä, jossa muusikko ja terapiatyön ammattilainen voivat yhdistää osaamisensa ja edistää yhdessä nuorten hyvinvointia musiikin ja luovuuden avulla. Kullakin kerralla esiteltiin yksi tekniikka, jonka avulla osallistuja pääsee kirjoittamisprosessiin käsiksi. Lisäksi esiteltiin laululyriikkaan olennaisesti liittyviä käsitteitä ja laulun rakennetta, sekä keskusteltiin lauluista. Kullakin kerralla tehtiin myös läsnäoloharjoituksia, joita osallistujat voivat helposti hyödyntää arjessaan niistä rauhoittumista ja voimavaroja ammentaen.

Moniammatillisesti yhteistyö konkretisoitui eri tapaamiskertojen yksityiskohtaisessa rakenteellisessa suunnittelussa, ammattilaisten selkeissä ”tonteissa”, sekä käytännön toteutuksessa muusikon ja terapeutin osaamisten täydentäessä toisiaan.

Työpajat koettiin turvallisina ja mukavina tilaisuuksina tutkia luovuutta ja omaa mieltä. Osallistujapalautteen mukaan etätoteutus laulunkirjoituksessa toimii onnistuneesti, sillä etätilanne antaa yksilölle tilaa harjoitusten tekemiselle. Rentoutus/-läsnäoloharjoitteiden koettiin auttavan miellyttävään tilaan palaamisessa. Työpajojen koetiin tukevan erityisesti ajatusten, mielikuvien ja tunteiden esilletuomista, oman tarinan kertomista, sekä antavan onnistumisen kokemuksia.

Vaikka laulunkirjoitussessiot toteutettiin ryhmässä, menetelmää voi hyödyntää myös yksilötyöskentelynä. Tämänkaltainen luova toiminta voi hyvin tuota lisäarvoa vaikkapa terapiatyöhön, ja auttaa lähestymään vaikeitakin aiheita luovan kirjoittamisen ja laulujen mahdollistamien erilaisten kertojanäkökulmien kautta.

Lue tarkempi prosessikuvaus johtopäätöksineen (PDF).

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu