Digitaalinen yhteislaulukirjasto

Kirjoittaja: Riikka Karvonen

Tiivistelmä

Jamkin musiikkipedagogiopiskelijaryhmä (5) toteutti hankkeen toimeksiannosta osana Hyvinvointia musiikista -opintojaksoaan Digitaalinen yhteislaulukirjasto -projektityön Keski- Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluasumisenyksikköön. Työskentelyä ohjasi opintojakson lehtori ja työelämäedustaja ryhmäkodista. Opiskelijat kehittivät vastuu ohjaaja-muusikko työparimallin asukkaiden lempilaulujen ja musiikkimuistojen kartoittamiseksi sekä toteuttivat taustanauhatallenteen ko. yksikön sisäiseen käyttöön. Opiskelijat (muusikot) keräsivät psykogeriatrisen osaston asukkaiden lempilauluja yhteistyössä vastuuohjaajan kanssa ja koostivat näistä toiveista yhdeksän kappaleen digitaalisen yhteislaulukirjaston. Nämä karaoketaustoja muistuttavat ääniraidat oli suunniteltu käytettäviksi yhdessä Powerpoint-esitysten kanssa asukkaiden musiikkihetkissä muistelun tueksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opiskelijaryhmä vastasi musiikin tuottamisesta kotistudioissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkikampuksen studiossa.

Intervention yhtenä tavoitteena oli kohdata jokainen asukas yksilöllisesti, kartoittaa heidän toivekappaleitaan ja mahdollistaa yhdessä laulaminen merkityksellisen musiikin avulla. Vastuuohjaajan ja muusikoiden tiivis yhteistyö projektin toteutuksen kaikissa vaiheissa oli tärkeää. Yhteistyössä korostui yhteisten tavoitteiden asettaminen, kohderyhmään ja sen erityispiirteisiin tutustuminen, koko asumisyksikön sitouttaminen toteutukseen ja käytännön järjestelyihin. Tavoitteena oli myös hoitaja- muusikkotyöparimallin testaaminen.

Muusikot tuottivat kohderyhmälle laadukkaan ja helposti käyttöönotettavan musiikkikirjaston, jonka avulla ikääntyneiden yhteislaulu mahdollistui. Muistitikulla oleva digitaalinen yhteislaulukirjasto on helppo ottaa käyttöön niin ryhmä- kuin yksilötuokioissa. Halutessaan myös omaisten on helppo ottaa tämä musiikkikirjasto haltuunsa. Tämä vahvistaa ja ylläpitää myös yhteisöllisyyttä, auttaa asukkaita käsittelemään omia tunnemuistojaan sekä vahvistaa yksilön omaa identiteettiä, joka on keskeinen tekijä ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta.

Lue tarkempi prosessikuvaus johtopäätöksineen (PDF).

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu