RFB-menetelmän käyttö erikoissairaanhoidossa

Kirjoittaja: Elina Fisk

Tiivistelmä

RFB eli resonanssitaajuushengitys (Resonance Frequency Breathing) on menetelmä, jolla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka hengitämme. Hengityksen kautta voimme puolestaan vaikuttaa muihin fysiologisiin prosesseihin, kuten sydämen sykkeeseen. RFB-menetelmän käytön on todettu tasapainottavan autonomista hermostoa, vähentävän stressiä ja vahvistan tunnesäätelyä. Tässä prosessikuvauksessa esitellään RFB-menetelmän käyttöönotto erikoissairaanhoidossa Sairaala Novan sosiaali- ja terveysalan henkilöstöllä, menetelmään vaadittavat välineet, ajankäyttö sekä palautteen kerääminen.

Lue tarkempi prosessikuvaus johtopäätöksineen (PDF).

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu