Matka muistoihin musiikin avulla

Musiikillinen ryhmäetäinterventio esimerkkinä muusikon ja hoitajan / ohjaajan yhteistyöstä

Kirjoittajat: Riikka Karvonen, Nina Loimusalo-Lipiäinen

Tiivistelmä

Hankkeessa pilotoitiin etäinterventiona musiikkitoimintaa muistisairaista koostuvalle ryhmälle. Intervention tavoitteena oli osallistaa ryhmän jäseniä laulamaan yhdessä lempikappaleitaan ja jakamaan niihin liittyviä muistojaan. Keskeistä oli huomioida jokainen ryhmäläinen ja saada heidän äänensä kuuluviin. Muusikon ja hoitajan / ohjaajan tiivis yhteistyö toteutuksen kaikissa vaiheissa oli tärkeää. Yhteistyössä korostui yhteinen tavoitteiden asettaminen, riittävä kohderyhmään ja sen erityispiirteisiin perehtyminen, teknisen ja käytännön toteutuksen suunnittelu, koko yksikön sitouttaminen toteutukseen, sekä ohjaajan osallistuva ja fasilitoiva rooli.

Osallistamisessa ja mahdollistamisessa korostui tilanteen rakenteen ja ohjeiden selkeys, ryhmän virittämisen ja yksilöiden huomioimisen tavat, tilan huomioiminen sekä musiikin mukauttaminen kohderyhmää ajatellen.

Etäinterventio oli kaikille osalistujille ja toteuttajille hyvä uusi kokemus. Ennen kaikkea ryhmäläisille se toi heidän arkeensa lisäarvoa. Muistisairas elää hetkestä toiseen, muistamatta usein edellistä hetkeä. Silti yksittäiset hetket, huomioiminen ja elämän muistelu on tärkeää.

Moniammatillinen yhteistyö oli avainasemassa onnistuneen etäintervention toteutukselle; sekä muusikot että ryhmän ohjaaja toivat osaamisensa yhteen ja auttoivat toisiaan vieden asukkaita matkalle muistoihin musiikin avulla.

Tietokoneen näytöllä näkyy ryhmäintervention aloituskuva.
Etätapaamisen aloitus

Piia Altin haastettelu esimerkkinä muusikon ja hoitajan / ohjaajan yhteistyöstä

Jos yllä oleva upotus ei toimi, voit katsoa videon Moniviestimestä.

Lue tarkempi prosessikuvaus johtopäätöksineen (PDF).

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu