Tekijänoikeusnäkökulmia

musiikin etäesittämistä varten – Teosto auttaa ja neuvoo! 

Musiikin tekijät ansaitsevat aina saada korvauksen, kun heidän musiikkiaan käytetään. Musiikin tekijöiden ja kustantajien oikeuksia valvoo ja käyttölupia myöntää Musiikin tekijöiden ja kustantajien järjestö Teosto. (Etusivu – Musiikin tekijöiden ja kustantajien järjestö – Teosto). Teosto myös kerää korvaukset musiikin esittämisestä ja välittää korvaukset musiikin tekijöille ja kustantajille. 

Digitaalisessa toimintaympäristössä myönnettävät oikeudet ovat: yleisölle välittäminen, tallentaminen yleisölle välittämistä varten, sekä synkronointi (musiikin liittäminen kuvaan, jolloin syntyy uusi teoslaji: video).  

Etäesityksiä suunniteltaessa on siis huomioitava, että ne ovat tilaisuuksia, joihin tarvitaan yleensä käyttölupa Teostosta.  

Käyttölupa tarvitaan musiikin julkiseen esittämiseen riippumatta siitä, onko musiikki elävää tai tallennettua, kotimaista tai ulkomaista, toiminta kaupallista tai ei-kaupallista, tapahtuma maksullinen tai maksuton, tai onko musiikki tapahtuman pääasiallinen sisältö vai taustamusiikkia. Esimerkiksi vanhainkodissa tai sairaalassa esitettävät etäkonsertit ovat julkisia esityksiä, joihin tarvitaan käyttölupa.  

Lupaa ei tarvita, mikäli musiikkia esitetään yksityisessä piirissä, opetuksessa tai jumalanpalveluksessa. Lupaa ei tarvita myöskään, jos teos on ns. vapaa teos (esim. tekijänoikeus ei ole enää voimassa), jos teos kopioidaan yksityiseen käyttöön, tai jos teosta siteerataan siten, että sitaatti tukee, perustelee tai valottaa omaa esitystä (esim. tieteelliset esitykset). Maksuttomaan livestriimaamiseen Facebookissa, Youtubessa, Instagramissa tai TikTokissa ei tarvita lupaa.  

Seuraavasta linkistä löytyvästä infograafista näkee tiedon siitä, tarvitaanko lupaa, ja onko kyseessä mediapienlupa vai striimauslupa: Infograafista näet millaisen luvan tarvitset – Teosto. Musiikin käyttöoikeuksien hakeminen on yleensä sen vastuulla, joka hoitaa varsinaisen yleisölle välittämisen (etäesiintyjä tai alusta). 

Luvan lisäksi tulee hoitaa Teostoon musiikkitiedot, eli ilmoittaa mitä kappaleita on esitetty sekä kappaleiden tekijät. Muusikon ja esityspaikan välillä onkin tärkeää muistaa sopia, kuka hoitaa musiikki-ilmoitukset ja maksaa Teostokorvaukset.  

Ajantasaista tietoa digitaalisten musiikkituotteiden välittämisestä ja niihin liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä ja -käytänteistä löytyy musiikintekijöiden ja musiikkikustantajien järjestön Teoston sivuilta. Myös Teoston asiakaspalvelusta neuvotaan tekijänoikeuskysymyksissä, ja he suosittelevat olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tekijänoikeuksista on kysyttävää.  

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu