5.4 Likabehandlingsplanering

I bästa fall är en jämställdhets- och likabehandlingsplan ett praktiskt verktyg med vars hjälp man kan säkerställa att både personalen och kunderna bemöts jämlikt. Planen kan också uppskatta den egna organisationens verksamhet och uppmuntra såväl personal som kunder att utveckla den. Många Navigatorer använder den egna kommunens eller någon annan organisations jämställdhets- och likabehandlingsplan trots att de nödvändigtvis inte är helt lämpade för Navigatorns verksamhet. OSMO2-projektet piloterar planering av jämställdhets- och likabehandlingsmodeller tillsammans med Navigatorer under hösten 2021.