Oppaat

Minun tulevaisuuteni – Ohjauksen virikekortit asiakkaan toimijuuden ja päätöksenteon tukesi

Oppaan kansikuva

Nuorten palvelujen kynnyksetön Ohjaamo toimii alustana, jossa nuori saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen,
hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin.

Ohjaamossa toimitaan monialaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Niitä voivat olla mm. TE-asiantuntijat, ammatinvalintapsykologit, opinto-ohjaajat,
uraohjaajat, sosiaaliohjaajat ja nuoriso-ohjaajat.

Yksi Ohjaamon työtapa on henkilökohtainen ohjaus, jossa nuoren kanssa käydään keskustelua omaan opiskeluun, urasuunnitteluun tai elämään liittyvistä valinnoista.

Julkaisu on syntynyt Ohjaamon työntekijöiden toiveesta URAA!-
ja TESSU2-projektien koulutuksissa ja valmennuksissa.

Ohjauksen virikekortit lue Issuussa tai lataa se itsellesi.

Min framtid – inspirationskort för handledaren som stöd för kundens aktörskap och beslutsfattande

omslagsbild av guiden

Navigatorn är en lättillgänglig servicepunkt där ungdomar får handledning och rådgivning om sysselsättning, utbildning, välbefinnande och andra vardagsfrågor.

I Navigatorn arbetar olika aktörer sektorövergripande tillsammans. Det kan bl.a. handla om arbetslivsexperter, yrkesvalspsykologer, studiehandledare, karriärvägledare, socialhandledare och ungdomsledare.

Ett av arbetssätten i Navigatorn är individuell handledning, där man tillsammans med den unga diskuterar olika val kring studier, karriärplanering eller andra val i livet.

Denna publikation har utformats under utbildningar och handledningar inom projekten URAA! och TESSU2 på förfrågan av anställda i Navigatorerna.

Inspirationskort för handledaren – Läs om Issue eller ladda ner

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu