Monialaisuusmittari

Monialaisuutta koskevissa tutkimuksissa on löydetty tekijöitä, jotka edistävät tai estävät toimivan yhteistyön syntymistä. Mittarin väittämät pohjautuvat näihin tutkimuksiin. Mittarin ensimmäinen versio kehitettiin TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta (ESR) -projektissa (2015–2019) ja jatkojalostettiin TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa (ESR) -projektissa (2019–2022).

Toimivan monialaisen yhteistyön mittarin avulla voidaan arvioida monialaisen yhteistyön toimivuutta Ohjaamoissa tai muussa monialaisessa yhteisössä. Mittari tuottaa tietoa Ohjaamon monialaisesta yhteistyöosaamisen tilasta ja tekee näkyväksi siihen vaikuttavia tekijöitä. Monialaisuusmittari kertoo, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomio silloin, kun työstä halutaan kehittää aidosti yhteistä työtä. Mitkä asiat toimivat ja mitkä edistävät yhdessä tekemistä? Ja mitkä asiat puolestaan estävät yhteistyön kehittymistä?

Siirry mittariin

Katso esittelyvideo mittarista

Tutkaile muita välineitä_

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu

Välineitä
VerkostotutkaMonialaisen työn nelikenttäMonialaisuusmittariOsaava Ohjaamo