5. Yhdenvertainen Ohjaamo

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan lain mukaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.   

Ohjaamon toiminnassa yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kytkeytyvät toisiinsa siten, että kaikilla alle 30-vuotiailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja käyttää Ohjaamon palveluja. Osallisuus toteutuu, kun palvelu on saavutettava kaikille ja kohtelu yhdenvertaista, yhdenvertaisuuslaissa luetellut seikat täyttävää. Ohjaamosta puhuttaessa korostuu asiakasosallisuus: asiakkaan osallistuminen oman palvelunsa suunnitteluun, itseään koskevaan päätöksentekoon sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan palveluprosessiinsa. 

Tämän osion välilehdiltä löydät tietoa, hyviä käytänteitä ja ideoita, joiden avulla Ohjaamoissa voidaan vahvistaa ihan kaikkien asiakkaiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja palvelujen saavutettavuutta. Lisäksi voit tutustua myös yhdenvertaisuussuunnitteluun. Yhdenvertainen Ohjaamo 2021 -esite kuvaa lyhyesti projektissa kehitettyjä, yhdenvertaisuutta edistäviä työkaluja.

5.1 Yhdenvertaisuus 

5.2 Saavutettavuus 

5.3 Osallisuus 

5.4 Yhdenvertaisuussuunnittelu 

5.5 Ohjaamojen hyvät käytänteet


Vinkki! Haluatko arvioida omaa ohjausosaamistasi ja testata tietojasi yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta ja osallisuudesta? Pääset itsearviointikyselyyn tästä.