Menetelmiä

ihmiset halaavat toisiaan

TESSU- ja TESSU2 -projektien valmennuksissa Ohjaamon henkilöstö ja sen verkostotoimijat keskiössä aktiivisinä, osallisina toimijoina, jotka työstivät valmentajien tuella heille tärkeitä kehittämisen kohteita. Valmennukset toteutettiin asiakaslähtöisesti ja eteenpäin vievinä prosesseina.

Valmennuksien idea oli, että pienen tietopaketin jälkeen, käärittiin hihat ja ryhdyttiin hommiin. Tärkeää tässä työtavassa oli käyttää menetelmiä, jotka aktivoivat osallistujia työstämään yhdessä asioita, jotka veivät Ohjaamoja kohti parempaa monialaista työtä ja palvelukykyä.

Valmennuksissa käytettiin jo olemassa olevia menetelmiä ja välineitä, joita kehiteltiin valmennuksiin sopiviksi. Myös omia välineitä ja menetelmiä kehiteltiin ja testattiin.

Tässä osiossa esitellään ja kuvataan sellaisia menetelmiä, jotka todettiin toimiviksi TESSU-valmennuksissa.

Tutkaile lisää ja ota käyttöön: