Akvariediskussion som metod

En akvariediskussion kan genomföras antingen som en öppen eller sluten diskussionsgrupp. Den kan genomföras såväl i ett fysiskt som i ett digitalt rum. 

Öppen akvariediskussion 

Deltagarna sitter i en större cirkel som kallas akvarium. I mitten av akvariet läggs ett antal stolar i en mindre cirkel. De deltagare som inleder diskussionen sätter sig på den inre cirkelns stolar, dock så att en stol lämnas tom. Deltagarna i den inre cirkeln inleder därefter en diskussion i det givna temat. En deltagare från den yttre cirkeln kan närsomhelst besluta sig för att delta i den inre cirkelns diskussion genom att förflytta sig till den tomma stolen. Då en ny deltagare väljer att sätta sig på den tomma stolen, förflyttar sig en av de som suttit i cirkeln bort från sin stol och tillbaka till den stora cirkeln. En stol ska alltid finnas tom så att nya deltagare kan välja att ta del av diskussionen i den inre cirkeln. 

Sluten akvariediskussion 

En sluten akvariediskussion, fungerar i praktiken på samma sätt som en öppen akvariediskussion, till skillnad från att det i den slutna akvariediskussionen inte finns en ledig stol placerad i den inre cirkeln. Detta betyder att akvariediskussionen från början till slut förs av samma deltagare. Moderatorn kan vid behov lyfta in nya deltagare i diskussionen, så att alla har möjlighet att delta. 

Då man genomför en akvariediskussion i ett digitalt rum (t.ex. i Zoom eller Teams) kan de deltagare som diskuterar i den ”inre cirkeln” aktivera sin kamera och på så sätt synas i bild, medan de som lyssnar håller sig i bakgrunden med kamerorna avstängda. 

Avslutningsvis gör moderatorn en sammanfattning av de diskussioner som förts i akvariet.