Navigatorns verktygsback

I TESSU- och TESSU2-projekten har en stor mängd handledningar ordnats för att stöda Navigatorn att utveckla det sektorövergripande arbetet och sin serviceförmåga. Navigatorpersonalen och aktörerna i Navigatornätverken har stått i centrum för handledningarna. De har aktivt arbetat framåt med viktiga utvecklingsområden, medan TESSU-handledarna motiverat och handlett dem att uppnå sina mål för utvecklingsprocesserna.  

Handledningarna har ofta inletts med teoretiska utgångspunkter om sektorövergripande verksamhet. Då deltagarna gått vidare med att processa för dem centrala teman har deras egen delaktighet och aktivitet haft stor betydelse. Det har varit viktigt att använda metoder som aktiverar deltagarna och stöder samarbetet. I handledningarna har det använts såväl vedertagna modeller, som nya verktyg och metoder som testats och utvecklats inom TESSU-projekten. Här presenteras och beskrivs ett urval av dem, och även om de anpassats eller utvecklats speciellt för Navigatorerna, kan de användas även av andra sektorövergripande team i deras utvecklingsarbete. 

Akvariediskussion som metod

Byggstenar för det gemensamma sektorövergripande arbetet i Navigatorn

Den lärande Navigatorn

Den sektorövergripande, kompetenta och lärande Navigatorn

En Navigator – många perspektiv

Mätare för sektorövergripande verksamhet

Nätverksradar

Sektorövergripande kundprocess

Sektorövergripande Navigatorarbete