Vaikuttava puhe – harjoitus

Tämä harjoitus on toteutettu Oamkin työpajoissa sekä verkkototeutuksesa. Harjoitteen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan ja levittämään tietoa teemoista omissa yhteisöissä.  

Vaikuttamaan pyrkivä puheenvuoro ja sen esittäminen

Puheiden tarkoituksena on herättää ajatuksia ja rohkaista kehittämään toimintaa. Kohdeyleisöksi tässä harjoituksessa kuvitellaan opettajakollegat ja muu oman työpaikan henkilökunta. Puheet rakennetaan ANSVA –mallin pohjalle:

  • Attention– Herätä kiinnostus
  • Need– Herätä tarve
  • Satisfaction– Esitä ratkaisu ja perustele kantasi
  • Visualization– Kuvaile hyötyjä ja hyviä puolia
  • Action – Rohkaise toimimaan  

Puheet valmistellaan pienryhmissä, puheen kesto max. 2 min. Ryhmä päättää miten esitetään. Lopuksi keskustellaan siitä, miten hyvin puheet vakuuttivat ja innostivat. 

Vaihtoehtoinen tapa: Posterit

Valitaan jokin päivän teemaan liittyvä aihe, johon osallistujat haluaisivat vaikuttaa koulumaailmassa. Suunnitellaan ja toteutetaan kampanjajuliste, jonka voisi laittaa julkisesti esille oppilaitoksessa tai muussa opetusalalla toimivia ihmisia tavoittavassa ympäristössä.

Yhteyshenkilö Laura Halonen, Oamk