Osallisuusinnovaatiot-paja 

Nimi: Osallisuusinnovaatiot-paja 

Kuvaus:

Pajassa innovoidaan tulevaisuuden ammatillista koulutusta osallistavana koulutuksena. Pajan osallistujien tehtävänä on:

”Vuonna 2050: kehitä pedagoginen innovaatio tulevaisuuden maailmaan, jossa olemme kaikki OSALLISIA!”

Työpajassa on materiaaleja (legoja, askartelumateriaaleja), joiden avulla voitte ryhmässä työstää esittelyn innovaatiostanne.

  1. Osallistujat jakautuvat 3-4 hengen ryhmiin
  2. Ryhmä aloittaa työskentelyn innovointisessiolla. Tässä voidaan käyttää erilaisia miellekartta ja tarinankerronta –menetelmiä edistämään osallistujien luovaa prosessia.
  3. Ryhmä toteuttaa kuvan tai pienoismallin innovaatiostaan työpajassa olevien materiaalien avulla.
  4. Ryhmät esittelevät Innovaationsa ja niistä keskustellaan. Esittely voi toteutua näyttelykävelynä ja / tai hissipuheina.

Yhteyshenkilö:

Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia