Katsomusdialogipaja

Nimi: Katsomusdialogipaja

Kuvaus: Tavoitteena lisätä ymmärrystä dialogista erilaisten katsomusten välillä. 

Toteutus: 

Pajaan kutsutaan vieraiksi / asiantuntijoiksi kaksi tai useampia erilaisia katsomuksia edustavia henkilöitä. Vieraat kertovat lyhyesti itsestään ja omasta katsomuksestaan. Pajan fasilitaattori johdattelee osallistujien keskustelua vieraiden kanssa.  

Pajaan voidaan liittää myös vierailun jonkin uskontokunnan kirkkoon. 

Yhdyshenkilö: Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia 

 

Linkkejä aineistoihin katsomusdialogista:

http://materiaalit.maailmankoulu.fi/fi/taxonomy/term/221 

https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2017/10/Uskontodialogi_SLS.pdf 

https://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/uskontodialogi_9_2017.pdf 

Tutkija Heidi Rautionmaa, Helsingin yliopisto https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/heidi-rautionmaa(882cedd6-c99d-461b-b9fb-48ab332701f0).html