Etusivu

Tämä sivusto rakentuu yhteistyössä Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeen, Tasa-arvoa ja reformia -hankkeen sekä OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -hankkeen yhteistyönä. Yhteisenä kehittämisteemana hankkeissa on yhdenvertaisuus opetuksessa ja/tai ohjauksessa ja tämä sivusto tulee sisältämään avointa oppimateriaalia opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville. Sivusto on vielä keskeneräinen. (1.4.2020)