Mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat opetus- ja ohjaustyössä? Mitä on sukupuoli- ja kulttuuritietoinen opetus ja ohjaus? Aidosti yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti toimien puramme myös koulutus- ja ammattialojen segregaatiota. Tälle sivustolle on koottu itseopiskelumateriaalia opettajan ja ohjaajan oman osaamisen kehittämistä varten. Tervetuloa mukaan!

 


Tämä sivusto rakentuu yhteistyössä Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeen, Tasa-arvoa ja reformia -hankkeen sekä OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -hankkeen yhteistyönä. Yhteisenä kehittämisteemana hankkeissa on yhdenvertaisuus opetuksessa ja/tai ohjauksessa ja tämä sivusto tulee sisältämään avointa oppimateriaalia opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville. Sivusto on vielä keskeneräinen. (1.9.2020)