3.3 Monimuotoinen työyhteisö

Monimuotoinen työyhteisö haastaa uudistamaan työkäytäntöjä. Lisätietoja työyhteisöjen monikulttuurisuudesta ja moniarvoisuudesta löydät seuraavista linkeistä.

Multitrain-hankkeessa on tuotettu erityisesti työyhteisöjen monimuotoisuuteen liittyvää materiaalia. Tutustu monimuotoiseen johtamiseen Monimuotoisuuden johtaminen sosiaali- ja terveydenhuoltotyössä ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen Kulttuurien välinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisössä. Lisäksi saat näkökulmia monikulttuuriseen esimiestyöhön Tea Seppälän kirjoittamasta teoksesta Näkökulmia monikulttuuriseen esimiestyöhön ja henkilöstöjohtamiseen.

Voit myös tehdä Työterveyslaitoksen suunnitteleman resurssimittarin monikulttuurisille työpaikoille ja todeta, mikä on sinun työpaikkasi tilanne mittarin mukaan sekä  tutustua TTL:n Monikulttuurinen työelämä -sivustoon.

TEMin julkaisu avaa työpaikkojen monimuotoisuutta: Monimuotoisuudesta menestystä -tietoa ja työkaluja työnantajalle, kannattaa tsekata!


Miten monikulttuurinen tai moninainen sinun oma Ohjaamosi on työyhteisönä?