Lähteet ja valmennuksen tueksi

Tästä osiosta löydät vinkkejä lisä- ja tukimateriaaliin oman valmennuksesi suunnittelemiseen. Sivuston tuottajat ovat tutustuneet näihin materiaaleihin eBoss-hyvinvointivalmennusta nuorille hankkeen ja sivuston tuottamisen aikana, käyttäneet niitä lähteinä ja ideoina sivustolla ja erityisesti hyvinvointitreenit-osiossa.  Näihin lähteisiin tutustuminen on suositeltavaa, kun haluat perehtyä  teemoihin tarkemmin.

Lisäksi löydät eBoss-hyvinvointivalmennusta nuorille –hankkeen päätösseminaarin, Tue Digisti – hyvinvoinnin valmennuspäivän esitykset ja posterit hankkeen kokemuksista ja tuloksista 31.1.2019 saakka: Tue digisti-päivän 29.11.2018 materiaalit

 

Valmennuksen kokonaisuus


Hyväksymis- ja omistautumisterapia

 • Forman, E. & Butryn, M. 2015. A new look at the science of weight control: How acceptance and commitment strategies can address the challenge of self-regulation. Appetite 84, 171-180.
 • Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy.
 • Lappalainen, R. & Lappalainen, P. 2011. Painon ja mielen psykologiaa. Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa. Ohjaajan opas. SKT Oy.
 • Lappalainen, R. & Lappalainen, P. 2014a. Tietoisuustaidot hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmasta. Teoksessa Kortelainen ym. (toim.) Mindfulness ja tieteet. Tampere: Suomen yliopistopaino Oy.
 • Lappalainen, R. & Lappalainen, P. 2014b. Painon ja mielen psykolgoiaa. Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa. Ohjaajan opas. 2.painos. Tampere:Kopioniini.
 • Lappalainen, R., Lappalainen, P. & Granlund, A. 2014. Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa – Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja. SKT.
 • Pietikäinen, A. 2014. Kohti arvoistasi. Suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.
 • Rogers, J., Ferrari, M., Mosley, K., Lang, C. & Brennan, L. 2017. Mindfulness-based interventions for adults who are overweight or obese: a meta-analysis of physical and psychological health outcomes. Obesity reviews 18, 51-67.
 • VTT, Jyväskylän yliopisto & Headsted. Oiva.
 • Opiskelijan kompassi – verkkopohjainen hyvinvointiohjelma Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

 

Motivoiva haastattelu

 • Kettunen, T.; Laitinen-Väänänen, S.; Mäkelä, J.; Vänskä, K. 2011. Onnistuuko ohjaus? Edita Publishing Oy.
 • Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P. 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde-ja käyttäytymisongelmiin. Jyväskylä: Tammi.
 • Prochaska, J. & Norcross, J. 2013. Systems of psychotherapy. A transtheoretical analysis. Belmont, CA: Brooks/Cole.

 

Tavoitteiden laatiminen GAS (Goal Attainment Scaling)

 • Alanko, T., Karhula, M., Piirainen, A., Kröger, T. & Nikander, R. 2017. Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Loppuraportti Työpapereita 113. Kelan tutkimus.
 • Laukkala, T., Tuomi, J. & Sukula, S. 2015. GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling). Julkaisussa: Sukula, S., Vainiemi, K. & Laukkala, T.( toim). GAS Menetelmästä sovellukseen 2015. Helsinki: Kela, 2015: 11–13.

 

Arki ja nuoren tukeminen


Mielen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet


Ravitsemus


Päihteet


Uni ja rentoutuminen

 

Liikunta