Vinkkejä valmentajalle

Materiaalin hyödyntäminen

 • Voit hyödyntää materiaalia vapaasti haluamallasi tavalla. Hyvinvointitreenit-osio sisältää useita eri tehtävätyyppejä, joita voi soveltaa valmennuksessa osittain tai niin, että osallistuja suorittaa koko valmennuksen kaikki tehtävät alusta loppuun. Valmennusmateriaali on rakennettu alkamaan oman tavoitteen asettelusta ja se päättyy lopetukseen ja jatkosuunnitelmien tekemiseen.
 • Osa harjoituksista soveltuu hyvin tehtäväksi valmennusryhmän tapaamisissa, osa verkkotehtäviksi ja osa itsenäisesti suoritettavaksi esimerkiksi lähiluonnossa tai kotiympäristössä.

Eri tehtävätyypit

 • Keskustelutehtäviä voi tehdä yhteisissä tapaamisissa tai keskustelua voi käydä vaikkapa verkko-oppimisympäristön keskustelualueilla tai erilaisissa verkkosovelluksissa (Today’s meet, Padlet, Tricider). Jos valmennusryhmä haluaa käyttää WhatsAppia, sitäkin voi kokeilla keskustelun tueksi.
 • Pohdintatehtävät voivat olla pohdintaa itsenäisesti tai parin/ystävän tai pienen ryhmän kanssa ja niitä voi tuottaa suullisesti tai myös kirjallisesti.
 • Kirjalliset/piirrostehtävät ovat itsenäiseen työskentelyyn soveltuvia. Niitä voi tehdä palautettavina tehtävinä valmentajille tai koota itselle vihkotyyppisesti sähköiseen tai paperiseen vihkoon/kansioon.
 • Jokainen osio sisältää useita eri tyyppisiä tehtäviä.
 • Hyvinvointitreenien lopussa on aina pohdiskeleva kirjoitustehtävä, jota voi hyödyntää kotitreeninä, jolloin  osallistuja voi lähettää valmentajalle vastaukset esim. WhatsAppissa, sähköpostilla tai siihen liittyen voi tehdä verkkoalustalle palautuslaatikon.

Hyvinvointiranneke ja sovellukset

 • Hyvinvointivalmennuksessa voi ja on mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa käyttää hyvinvointiranneketta ja / tai älypuhelimeen ladattavia hyvinvointisovelluksia.  Hyvinvointirannekkeesta ja sovelluksista osallistuja voi seurata esimerkiksi aktiivisuuden ja levon määrää sekä esimerkiksi unen laatua, stressitasoa ja palautumista. Hyvinvointirannekkeesta ja/ tai sovelluksista saatuja tietoja voi tarkastella yhdessä valmentajan kanssa.
 • Hyvinvointisovelluksista on paljon tarjontaa ruokapäiväkirjasovelluksista mielen hyvinvointiin liittyviin sovelluksiin. Näistä on kerrottu esimerkkejä Hyvinvointitreenien eri osiossa. Sovellukset muuttuvat ja päivittyvät, joten suosittelemme hyvien hakusanojen käyttöä sekä sovellusten omaa testaamista ja tarkastelua.
 • Valmennuksen aikana voi myös käyttää ohjauksen välineenä sosiaalisen median palveluja kuten WhatsAppia, Facebookia tai muuta vastaavaa, jonka valmennettavat kokevat mielekkääksi.

Toteuttaminen verkkototeutuksena

 • Hyvinvointivalmennuksen materiaalit voi kopioida ja siirtää omiin verkkoympäristöihin, esimerkiksi oppimisympäristöihin, ja niitä saa muokata omiin tarpeisiin. Materiaalin siirtämisessä on hyvä huomioida ja merkitä alkuperäiset lähteet, sillä myös tämän valmennuksen rakentamisessa on käytetty ulkopuolisia lähteitä.